Þrängia

Old Swedish Dictionary - þrängia

Meaning of Old Swedish word "þrängia" (or þrængia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þrängia Old Swedish word can mean:

þrängia (þrængia)
L.
þrängia (þrængia)
2) tränga, trycka, pressa. mediarticus (fel för mediarcitus).. . mällon thu thingh trengdher GU C 20 (hand 29 s. 126.
þrängia (þrængia)
5) rycka, taga. " wille nagher trenghe nagath aff forscreffne rike, tha skal thet andra koma thy andro til hiälp" Rydberg Tr 3: 188 (1441).
þrängia (þrængia)
6) driva, tvinga, nödga. " jdher kärleek haffwer mik swa starklika thränkt thz iak haffwer swa illa hannath min herra" Prosadikter (Sju vise m) 157. wm nödhin tränger honom ey fra scrifftamalom Mecht 320. swasom han. .. haffde en annan tränkt, ok trughat offuir syna makth ok rätta matto driikka ok swelgha MP 5: 53. thetta järteknit. .. giordhe ey dyäffuolin syälffwiliandis vthan trängdhir til ib 137. godhe capitenare göra ey gerna wppenbara strid wthan the see sin spetz haffwa fördell, äller. är ther til trängdher PMskr 162. 8) bringa el. hålla i trångmål, tvinga, ansätta, plåga. tha byriade bsicopen trängia thöm met kirkionne räth mädhan the ville ey latha nwta honum lanzlagh Svartb 422 (1447). Hist. Tidskr. 1949 s. 251 (1504).
þrängia (þrængia)
9) vara nödsakad, behöva. opersonl. med dat. el. ack. samt inf. äntho at mich storleca thränger at sälia. .. mit fateka landzgootz SD NS 3: 612 (1420).
þrängia (þrængia)
2) tvinga sig in, med tvång skaffa sig äganderätt till (fast egedom). her thure thuresson vill trängia sik in medh her abraam brodhersons ärwinge j all hans gotz Arfstv 52 (1461). ib 97 (1461).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þrängia may have also been written as þrængia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • trängia.
 • trengia.
 • trenghe Rydberg Tr 3: 188 (1441).
 • thränger SD NS 3: 612 (1420). tränghir. tränger. impf. trängde. trengde. part. pres. trengiandis PMskr 511. part. pret. trängder. trengdher. supin. tränkt MP 5: 53 ),
 • thrängia in , 2) tränga in. the nalen säties jn j axullen fästandis henne mädh enom klenom järntraadh j axwllens ända. .. trengiandis jn j axullen PMSkr 511. - Jfr inthrängia.
 • *thrängia in upa ,
 • *thrängia sik in , 1) tränga sig in. tha ermegarde barn. .. vilde in i bodenä, tha trengde henrick stadztienaren sik in medh for:na vitne STb 1: 16 (1475).
 • thrängia sik saman , tränga sig samman. swa stor järtekne. .. ath folkit aff myclom räddogha, tränghir sik saman MP 5: 13.
 • thrängia til , 2) behövas. abs. opersonl. käre mäster gör nw thz bästa när mynom fader thy ath nw tränger til¨ Prosadikter (Sju vise m C) 233. - Jfr tilthrängia.
 • *thrängia up , tränga, trycka el. pressa upp. han trängde döörin vpp om them STb 1: 387 (1482).
 • *thrängia ut , tränga ut. at wi sculum wardha thräng vt aff waor eghno godz SD NS 2: 571 (1412). " thij ther tränges wth then, som mynst forma" GPM 2: 11 (1504). Jfr utthrängia. - Jfr be-, fran-, i fran-, um- thrängia samt othrängder.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛅᚿᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back