Þrängia

Old Swedish Dictionary - þrängia

Meaning of Old Swedish word "þrängia" (or þrængia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þrängia Old Swedish word can mean:

þrängia (þrængia)
L.
þrängia (þrængia)
1) göra trång, tränga, hoptränga, förminska. at skipeleSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Din ey trängis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5. 699 (1347, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). ont blodh inledhir soot oc hindra gangin oc thränge (STringit) hiärtans tiSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgang STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 235. maath, som trengir och rynkyar och saman drager och i gen SToppar ynelffwanar STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 78. - tränga, göra intrång på. kierdhe. .. Flere jordhäghandä jnnan grythonees til mattysä ok jngemund j sydhSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fränefdhe. .. ath therrä STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">BolSTadhä skäl. .. lagho wmmykith jntil grythones ok thränghdo therrä STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">BolSTadh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diplomatarium DSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alekarlicum. USTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet DSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 2: 5 (1384).
þrängia (þrængia)
2) tränga, trycka, pressa. vm thz (hjärtat) är draghin en hinna som thz thrängir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 266. moghin thränir thik (coSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPrimunt te) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 72. hwat opta Vardh han thrängSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dir af moghanom. thy at the vildo nSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alkas honom ib. " asnen. .. thrängde hans herra fot til gardhin" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 413. " bakin trängSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dis hardelika til korsit" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 33. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">BergSTröm. 1868--70.">Su 417. - abs. ingak han oc thräng (conSTringe).. . hardelica STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3 ; 86.
þrängia (þrængia)
3) tränga, STöta (ngn) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Från häSTen i riSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diplomatarium DSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alekarlicum. USTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet DSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDarspel). the fianda thrängdo vnder sik beuiand STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 1841.
þrängia (þrængia)
4) egh [prängSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dir] til STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 670 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). " mykit mera aff hans här. .. trängSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dis til at ryma" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 304. " om nakor träng- er thik til at ga thusanda thren, gak mz hoom an- nor thusanda" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 1. " syntos the mädh nokre matto swa som thrängias (coractao] til the thing hulkin the sculden göra" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt) 228. " af tyrST mågho te (de belägrade) trängias til at giVa hus ok wärio" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 86 (211, 95). " anat är hungur oc sylt thät bilagdha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borghara trängia til at hus giVa ib. vtan at them threngir san nödhthot til at bryta thera thySTo .VadSTena STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 16. mz huat skam skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al jak wsSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al STaa for thin domSTool. .. oc tränghias atgöra skäl oc räkinskap af STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allo mino liffwrne" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">BergSTröm. 1868--70.">Su 241. " saa fördreff han them STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla till lyka STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fraa godz ok huSTru trengden them vyka K 1: (sfgm) s. 182. som ndhen trengdeSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 581. - trycka, tvinga, at cloSTrit tränghis tha aff owndlyFliike widhertorft" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 32. " ä hwat widh- ertorfft kan tränghia" ib 33. VadSTena STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 76. 7) tving, kufVa, hålla i STyr. thrängh thi aSTuSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dilse ok bint i thrange gömoSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 72. nar köit thrängis(co- arcteatur) aff ängo atirhSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 124. _ under- trycka, lkufVa. sedankomer han octil mik at treng- ia mik oc vnde sik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 341. for tränghianskolande (coSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPrimendam) thera STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dirffue som synda STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 63.
þrängia (þrængia)
8) bringa l. hålla litrångmål,, tvinga, ansätta, plåga. at iäpn grymmelikhet skulde hwarn thera threngia STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 177. thän STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKin. .. thrängid aff swa STorm wäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK ib 63. " FläSTe thrägias ok läta nöghia sik (con- tenti STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">BergSTröm. 1868--70.">Sumas anguSTiis)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 110. - (?) thrängis siälin mz oändelikom ända (fine infito conSTringhitur) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 365. 9) Vara i trångmål el. nöd, Vara i behof. operonl. med dat. el. ck. är thz mykit omilt vm vi honom ey hiälpm vm vi gitom mädhan honom thrängir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 340. " man gör makt them tid man träng- er" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4312. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 170. " föliom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alexandro enkte länger mädhan honum ey mera thränger" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 4178. jak will häller dö än spara thz (svärdet) tha mik tränger STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 76. ST 472. VadSTena STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 30. " än jagfwghe är hwt häller the ofSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fradho thing ärw väl affadh älla jlla ... thak- ins engSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aledhis ee af hwat vidherthoft STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTeno kan thrängia" ib 77. - Vara nödsakad, behöfVa. opersonl. med dat. el. ack. samt inf. el. prep. til. hans heST heter fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alke han är sa snar, än tho at tik tränger vndan rida, tha mag han wara sa när oc fierre som han will STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 91. hon (Maria) Vardhe Var hiälp. .. tha os thrängger at kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 172 d. än tha os ey mykit ther til thränger (cum mullo horum inSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Digeremus) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 262. - tränga, behöfVas, Vara af nöden. abs. opersonl. man weet gerna sith synaSTa tha som tränger (då man är i nöd) STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1525. " the. .. torde hanum ekke löss lata för än trängde (det Var nödvänSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Digt)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 26. " wilie the wara wedher redha met teris gode werya hwar annan man äller man aff huse, om ssa trängia kan" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 680 (1517). 10) draga sig, undandraga sig, söka komma undan. begynte tha faST wrida oc wrengia oc wille jo STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fra rätten trengia STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8456.
þrängia (þrængia)
1) tränga sig, pressa sig. tha bSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alam hiög faST til mz sporom, tha thrängde asnen sik in til annan wiingardhin (junxit se pariteti), oc thrängde hans herra fot til gardhin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 413. " skodha. .. apoSTlana ganga äpte honom. oc huru hwar thera nSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alkas honom thz mäSTa han gitir. .. thrängiande sik in til hans (iSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPellendo eum) nw een oc tha annar" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 179. " folkith sigh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thränger när" Fl 1831.
þrängia (þrængia)
2) tränga sig, tvigna sig, tränga el. tvinga sig STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fram. the gingo af egipto ok til thz lanSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dit som gudz folke war lofwath swa som thrängiande sik (coarctando se) mz androm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 210. skulu min ordh fulkoSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnas vtan thera vilia ok skulu swa som thrängia sik (arctaBunt se) til fulkoSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnilsa ib.
þrängia (þrængia)
3) tvinga sig, pålägga sig tvång, göra sig möda, anSTränga sig. ää huru mykyt thu thrängir ok koSTar thik. format thu äkke fulcomlica at föSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghia Varom herra iheSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">BergSTröm. 1868--70.">Su i fatikdomenom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 128. - reFl. þrängias, trängas, tränga hVarandra, söka tränga sig STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fram. þrängdes folk coma när hans STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäþa fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald Bu 194. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 170. " the ther thik skullo. .. beuara for moghanom som konungom oc STorom herrom pläghar göras nar the thrängias in vppa them" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 36.
þrängia (þrængia)
1) tränga STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fram; anfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla. konungen och hans män the trengde til Va 36.
þrängia (þrængia)
opersonl . at ey thränge til at göra noghra wtspisning VadSTena STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 42. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 120. - JSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr tilþrängia.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þrängia may have also been written as þrængia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • þrängia sik ,
  • thrängia fram.
  • thrängia sik fram , tränga sig fram. thenna regla skal framganga. .. oc tränghia sik fram (coarctabit se), at hon triffuis Bir 4: 111. ib 110. Jfr framthrängia.
  • thrängia fran ,
  • thrängia in , skuffa in. swa margha the thrängdo ij eldin in Al 5101. Jfr inthrängia.
  • thrängia saman , sammantränga, draga tillhopa. the thrängdo saman thera skara Fr 1852.
  • thrängia sik saman , tränga sig samman. the thrängdo sik swa hardelika saman Fr 1855. - Jfr samanthrängia.
  • þrängia til ,
  • thrängia til saman. - refl. thrängias til saman, tränga sig samman. the therra thrändis tha til saman Fr 1833.
  • thrängia upa , göras behof. opersonl. med dat. el. ack. mädan mik trängher aller mesth oppa Gers Ars b 4.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛅᚿᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back