Þränne

Old Swedish Dictionary - þränne

Meaning of Old Swedish word "þränne" (or þrænne) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þränne Old Swedish word can mean:

þränne (þrænne)
L.
þränne (þrænne)
1) trefaldig; tre slags. " solinna thränne natwr är swa wtskild. at thz war omöghelikt at hon matte sool wara. än et thera fra andro skildis" SvKyrkobr (Lucid A) 96. epter thenna trenne xij synamanna ranzakan FMU 4: 403 (1474). " the äru klara morghon stiärnor, som thu haffwir skipat i thräne härskap" SvB 353 (omkr. 1500). 2) tre särskilda, tre, trenne. then wnge härre. .. screff biscop karl gansze wenlige trenne maal ltil GPM 2: 20 (1508). o hedherwärdogh treffalloghet, o en guddomber trennes personer o trenners personers en guddomber (o trium una deitas) JMÖ 43.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þränne may have also been written as þrænne

Part of speech: nl

Grammatical aspect: räkn.

Alternative forms or notes:
  • thräne SvB 353 (omkr. 1500). trenne. trinne FMu 4: 403 (1474). gen. trenne ib. trennes JMÖ 43. trenners ib),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛅᚿᚿᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back