Þränne

Old Swedish Dictionary - þränne

Meaning of Old Swedish word "þränne" (or þrænne) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þränne Old Swedish word can mean:

þränne (þrænne)
1) trefAldig, tre slags. min modher haffwir hanom wnnit mz tränne rät (triplici jure) Bir 4: 79. ib 78. " skaftauils lek han först aafan för tränne sak" MD (S) 200.
þränne (þrænne)
2) tre särskilda, trenne, tre. nw hawer mannen thränne wit oc widherkännilse MB 1: 81. " äpter thera thränne släkter skiptes All wärldin i thry" ib 3. " ther bleff slaghith aff diwrom thenna fyra thwsand oc än hundrath thränne" Al 9282. papawer är wAlmogha hon är thrändehanna LB 2: 35. " j trenna handa lundh" MD (S) 293. reth elskog han skAl haffwa trinne (tre ting, tre egenskaper) ib 297.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þränne may have also been written as þrænne

Part of speech: nl

Grammatical aspect: räkn.

Alternative forms or notes:
  • þräni VGL I R 6. þranni ib 5: 3, J 12: 2, þ 6: pr. þrinni SML M 30. trinne MD (S) 297. gen. trenna ib 293.
  • thrände LB 2: 35 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛅᚿᚿᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back