Þräsk

Old Swedish Dictionary - þräsk

Meaning of Old Swedish word "þräsk" (or þræsk) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þräsk (þræsk)
träsk, moras; äfven insjö. Jfr Ihre, Gloss. 2: 948; Lidén, ARK. f. Nord. Fil. 13: 44 f. Alexander. .. kom til et thräsk (pAludem) thz war thört watnith war Alt thöRKath bort Al 5465. " the. .. genast aff thz thraskith drogho" ib 5489. " mitt å träsken" BtFH 1: 7 (1474, nyare afskr.). - i ortnamn. i vlu þräski Hels L þ 15. extrema pars helsingie versus aquilomen, que ad amnem dictum wlv et stagnum wlvthræsk vsque prodenditur SD 4: 73 (1328, nyare afskr.). i hwita träskit (Ladoga) RK 1: 1485. ib 1492. " i gädde träskith" BtRK 344 (1490, orig.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þräsk may have also been written as þræsk

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • thrask )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛅᛋᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back