Þräskipte

Old Swedish Dictionary - þräskipte

Meaning of Old Swedish word "þräskipte" (or þræskipte) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þräskipte (þræskipte)
treskifte, delning i tre lika stora delar. i allom þem sakum. SOm i þräskipte gangä, SOm är konungsräter, hundares rätter ok malsäghändens SD 5: 606 (1346). " böte XL mark i þräskipte, þär af taka en lutt vi (d. v. s. konungen), annan maalsäghandin, oc þriþiä näfnden" ib 378 (1344, nyare afskr.). " böte hwar þera XL mark i näfndinne är, oc til þräskiptes; en lutin takin wi (d. v. s. konungen), annan malsäghande, oc þriþiä hundärit" ib. " giällde aater skadhen ok aa XL marker till thräskiptes" ib 4: 466 (1335, nyare afskr.). böte ena lödhiga marck sölffuer til three skyfftes een deel kongen annan staden ok thridie embeteth SO 155. böte 40 mark the penningar gånge till treskiptis, målsägande, konungen och hampnen ib 298. ib 294, 295, 296, 307, 308.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þräskipte may have also been written as þræskipte

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • three skyffte )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛅᛋᚴᛁᛕᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back