Þrättande

Old Swedish Dictionary - þrättande

Meaning of Old Swedish word "þrättande" (or þrættande) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þrättande (þrættande)
trettonde. "thässe fäm konunga hafdho thiänt tolff aar mz skat vnder kodorlaamor konung, oc thrättanda aarith gingo the aff honum" MB 1: 180. Bir 4: 23. VKR 69. Lg 554.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þrättande may have also been written as þrættande

Part of speech: nl

Grammatical aspect: räkn.

Alternative forms or notes:
  • þrätande L. þrättunde L.),
  • þrättande dagher iula , trettonde dag jul, trettondedag(en). a þrättanda dagh iula Bu 72. " fra thrättanda dagh iula" Lg 3: 249.
  • þrättande dagher ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛅᛏᛏᛆᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back