Þrir

Old Swedish Dictionary - þrir

Meaning of Old Swedish word "þrir" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þrir
tre. en halfattongh iordh ok treggia spanna afgeld SD 8: 32 (1361). " the thre röste (ɔ Faderns, Sonens o. Den helige andes) äru ey thy hrödha at thri gudhi äru" Nio kap ur Bir 20. thessa thräfalla miskund giordhe iak i thesso rike mz thrim hulkra nampn thik äru kunnogh ib 26. thry hws NMU 1: 81 (1394). " eth vagha lidh trigge alna breeth AktKungsåd 9 (1431).. .. y dymba stemmpde jönes. .. threm sinom" ATb 1: l (1451). han haffde try öxahmmars hwgh ib 272 (1467). en trylodh skeedh DN 14: 103 (1477). ffulmächtoge oppa thässa try rikesens wägna G. Carlsson, Kalmar recess 1483 s. 61. nv äru dödhe thri hedhne höffdhingia Prosadikter (Karl M) 271. hygh roland. .. swa ath han klöff bukin i genom. .. och triggia spiutz skapta lant nidher i iordena Karl M (El) 77. en gud. .. sände aff himblenom tree ängla ib l99. thänne tri skal manne[n] altidh haffua j sinom hugh Mecht 242. " j tröm daghum skoop han iiij elementa" SvKyrkobr (Lucid B) 126. all the som. .. döö ynnan tregge aara alder ib 197. vi dyrkom enfaldogan gud fader ok son ok then helga [anda] j tröm personis ib 291. jac takka tik for thryghia handha glädhi SvB 49 (mot sl. av 1400-t.). the danskes begär om the article tree som the framsätya GPM 2: 18 (1506). tesse foglana ärw ey frukthsamme för än the bliffwa try aara gamble PMSkr 261. 30 alna trighiaskapta läriff VKU 79 (1554).

Part of speech: nl

Additional information: räkn. L.

Grammatical aspect: räkn.

Alternative forms or notes:
 • thri Nio kap ur Bir 20 ; Prosadikter (Karl M) 271; Karl M (Ver) 62. f. (nom., ack.) thre Nio kap ur Bir 20. n. (nom., ack.) thry SD 8: 176 (1362, avskr.) ; NMU 1: 65 (1378) , 81 (1394); Hel män 206. try ATb 1: 272 (1467) ; DN 14: 103 (1477); G. Carlsson, Kalmar recess 1483 s. 61; PMskr 261. tri Mecht 242.
 • tre SvKyrkobr (Lucid B) 153. tree Karl lM (El) l99; GPM 2: 18 (1506).
 • thrim Nio kap ur Bir 26.
 • threm ATb 1: 1 (1451).
 • tröm SvKyrkobr (Lucid B) 126, 127, 154, 291. gen. thriggia SkrtUppb 12. triggia KarlM (El) 77. trighia VKU 79 (1554).
 • trigge AktKungsådr 9 (1431).
 • thryhia SvB 49 (mot sl. av 1400-t.), 123 (b. av 1500-t.). treggia SD 8: 32 (1361).
 • tregge SvKyrkobr (Lucid B) 197.
 • trägia GU C 20 s. 144. Se Sdw 2: 1319),
 • *thry hundradh
 • *thrysins
 • trysin )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛁᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Nio kap ur Bir
Nio kapitel ur H. Birgittas uppenbarelser nedskrifna omkr. år 1385. I Småst på Fsv.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
➞ See all works cited in the dictionary

Back