Þriska och

Old Swedish Dictionary - þriska och

Meaning of Old Swedish word "þriska och " in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þriska och
tröska. " al striskyn hwete, rog loch korn Uppl Fornmt 46: l180 (1502). när läntes (ɔ enahanda sma ärther) ärw trwskne PMskr 202. "

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • þryskia (part. pret. striskyn Uppl Fornmt 46: 180 (1502). pl. m. trwskne PMSkr 202 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛁᛋᚴᛆ:ᚮᚴᚼ:
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Uppl Fornmt
Upplands Fornminnesförenings tidskrift.
➞ See all works cited in the dictionary

Back