Þriska och þryskia

Old Swedish Dictionary - þriska och þryskia

Meaning of Old Swedish word "þriska och þryskia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þriska och þryskia
tröska. "" GU 2. MBla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 40, 58 (1474). ey koMBer hwetit j bondans binga vtan thz wardher för thryskit Bil 426. rätuist är at. .. kornit (näml. skuli) starklica thryskias Bir 2: 55. " rät som man korn ij ladhu thrask" Al 4514. MB 1: 376, 2: 210, 211. gedeon. .. vtslo äller tryskade kornet aff hAlmen ib 85. antuardher honom (ɔ: aarswäxtin) thruskin intäktis mannenom VKR 35. huro thetta välsignadha brödhit som sannelica är vars herra ihesu christi välsignadhe licame var thryskin MP 1: 347. ib 2: 286.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • þriska ÖGL Kr 9; MELL B 28: 1 i var. riskä UplL V 24: pr. i var. þryskia MELL B 28: 1.
 • thryskia: -as Bir 2: 55.
 • tryskia GS 40.
 • þryskiä UplL V 24: pr. thryska MELL B 28: 1 i var. tryska UplL V 24: pr. i var. thruska MELL B 28: 1 i var. tröska GS 58 (1474).
 • thörska GU 2.
 • törska SD NS 1: 363 (1404).
 • tryskir ib 2: 211.
 • tryskade MB 2: 85.
 • thruskin VKR 35.
 • thryskin MP 1: 347 ;
 • -it Bil 426.
 • thorskin MP 2: 286.
 • trysskadher: -at MB 2: 210),
 • þriska af ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛁᛋᚴᛆ:ᚮᚴᚼ:ᚦᚱᛦᛋᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back