Þriskulde

Old Swedish Dictionary - þriskulde

Meaning of Old Swedish word "þriskulde" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Alternative forms or notes:
  • -a ÖGL ES 1: 1 (på två st.), B 19: 1, 21: 1. þrisculle -ä VGL II G 5. triskulle: -a HelsL M 6: 2 (i 1609 års uppl.).
  • thriskolle: -an LB 3: 92.
  • þreskulle: -ä VGL II J 12. dräskulli (af senare hand ändradt till þräskulli) VGL I M 2.
  • träsculle: -a MB 1: (Cod. B) 554.
  • thryskule: -a ib (Cod. A) 307.
  • tryskwle: -a ib 2: 108.
  • tryskylle: -en ib 132 (kan föras till en nom. truskylder)), m.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛁᛋᚴᚢᛚᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back