Þrisvar

Old Swedish Dictionary - þrisvar

Meaning of Old Swedish word "þrisvar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þrisvar Old Swedish word can mean:

þrisvar
L.
þrisvar
1) tre gånger. tha þeer äru þrisuä firi os kallaþir SD 1: 670 (1285, gammal afskr.). thrywar hwstrukin Bil 123. ib 791. GO 795. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 34, 36. MD 32. RK 2: 7865. Di 200. lvcianus. .. badh warn herra visa sic thässa syn tyswar ok thryswar Bil 283. " skal han. .. tyswer heller tröswär läggia vppa vndena hwar dagh j [1] stykke blaa kaLBlad" LB 2: 71.
þrisvar
2) trefaldt. " thryswar säl" Bil 216.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • þrisuar VGL II A 6. thriswar Bil 791.
  • þrisuä SD 1: 670 (1285, gammal afskr.). þrysvar VGL I A 4: 2. þryswar ib III 32, 95. thryswar Bil 123, 216, 283.
  • tryswar MD 32.
  • tryswar StadsL Kg 20: 8. thryswa GO 795.
  • tryswa Bir 5: 34, 36.
  • thryswän StadsL Kg 20: 8 i var. trössuar Di 200.
  • tröswär RK 2: 7865 ; LB 2: 71.
  • trösa StadsL Kg 20: 8 i var.), räkn,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛁᛋᚠᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back