Þrisvar

Old Swedish Dictionary - þrisvar

Meaning of Old Swedish word "þrisvar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þrisvar
1) tre gånger. tha skla man trysswa falla a sin knä och bidhia til gudh SvKyrkobr 89. sancte paule. .. thu war. .. tryswa skipbrwta, tryswa hwdstrwkin SvB 432 (b. av 1500-t.). i multiplikation. tha skla han gifwa ofw´rdomarenom thryswar swa mykyt, som wth är gifwit Beckman Stud 81 (omkr. 1450, Arboga lagbok). ij honom (ɔ Jungfru Marie psaltare) erw thrywswa femtighi aue maria SkrtUppb 219. " vart han sakir tryswar xij mark för thet han slo anna stubs" ATb 1: 337 (1470). ib 3: 9 (1493) , 55 (1496).
Alternative forms or notes:
  • thryswar Beckman Stud 81 (omkr. 1450). tryswar ATb 1: 337 (1470). thryswa SkrtUppb 219. tryswa SvB 432 (b. av 1500-t.). trysswa SvKyrkobr 89.
  • trössor ATb 3: 9 (1493). 55 (1496)), räkn., adv. L.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛁᛋᚠᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Beckman Stud
N. Beckman, Studier i outgivna fornsvenska handskrifter. 1917. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back