Þriþi

Old Swedish Dictionary - þriþi

Meaning of Old Swedish word "þriþi" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þriþi
Prosadikter (Karl M) 283. tridia ib (Karl M B) 323. tridhiä Karl M (Ver) 94. trie ATb 1: 13 (1453). trydie Svio-ESTonica 16: 158 (1473). tredia Karl M (El) 95. tredie G: Carlsson, Kalmar recess 1483 s. 66. Jfr SDw 2: 1319), räkn. L. tredje. antepenultimus. .. thridi fraan ytherSTa STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 26. " förST gaff iak honum. .. v vrfella. .. than trithö vidhir andhirsabodhum" SD NS 3: 40 (1415). " pädhär greer son böd op sen gardh trie syn" ATb 1: 13 (1453). en marsilin konuger reder then tredic bardagh och ridher wt aff yspania Karl M (El) 79. (Roland) fiöl nw tredia sinne i owit ib 95. " aret epter STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz byrdh twsende fyre hundrade siwtighi paa thz trydie Svio-ESTonica 16: 158 (1473). kom jacob bagare fore rettin medh synne huSTrva eline ok gaff henne hwan tridic pening bade i lösa och faSTo, teslikes gaff ok hon hwan triie pening i löso ok faSTo, alth thet som hwarttere maa andro medh lagom giffua STb 1:22 (1475). skal k (ɔ konungen) wara et ar j suerige annadh j danmark och tredie j norige G.. Carlsson, Kalmar recess 1843 s. 66. omtridhie daghen giorde han hafuet ok jordhena" SvKyrkobr (Lucid B) 127. " then tryde wärldhinna aldir, han byriadhis tha war herre vtualde en helaghan propheta som heeth moyses" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 162. - (?) hiog roland. . i hans axl swa at thz gik nidher i hans bak. .. oc i tridhia spiwtskapt langt i iordhina Prosadikter (Karl M) 276 ; jfr ib (Karl M B) 317, Karl M (Ver) 76, (swa ath han klöff bukini genom. .. och griggia spiutz skapta langt i iordhina Prosadikter (Karl M) 276 ; jfr b med ett föregåend siälver. swor anders. . .sik en skeed til, som honom var tiwff STolin fran, sielwer trädi JTb 61 (1462) ; jfr siälver. - halfthridhi, räkn. två och en halv. halff thrydhi marca [?] redho päninga NMU 1: 74 (13845).
Alternative forms or notes:
  • thridi GU C 20 s. 26.
  • tryde MP 5: 162.
  • trädi JTb 61 (1462).
  • kas.
  • thridhia

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛁᚦᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back