Þriþi

Old Swedish Dictionary - þriþi

Meaning of Old Swedish word "þriþi" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þriþi
tredje. þriþi broþurluttar SD 6: 180 (1350). þär af taka en lutt vi, annan maalsäghandin, oc þriþä näfnden ib 5: 378 (1344, nyare askr.). aldrir almoghin vilde hanom wt gifwa thridhia delin aff allom brut päninGOm STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 884. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 37. " for blod soth dwgher rökilse med win twa deela. oc trydia deel aff ätykia" LB 7: 66. een saar ok annar skär thän tridhi wäth ey hwat han ffaar GO 401. " twe magho swa liugha at thän tridhi hänghir" ib 777. " maria födes ok a þriio are tel ierusalem förþes" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 5. " a þriþia dagh fra þänna" ib 13. " þriþia daghen foro þe" ib 26. " þriþia dagh äpte þässe iartigne" ib 172. " annor skäl þänna höghtiþ haua tekna mariam. .. varaa rena mö. .. þria skäl þässa högtiþ är teken huru maria ok iosep baro varn härra tel teSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPlum demini" ib 10. " annur skäl tok han af hans gamlo þianiST. .. þriþy tok han þär af at hans iSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgärnigga varo flere än hans GOþgärnigga" ib 20. fiurum lundom ma maþar varþa. .. þriio lund som daghleka föþes af manne ok quinno ib 62. " þär varo innan fäm kunuga. þän förSTe var af liiamäre. annar af benemarin: þriþi af granat" ib 176. " vm þriia tima a natene" ib 14. " þe paua alexandra þriþi ok innocenecius fiarþe" ib 51. " j alexandrii paua daghum thridhia" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 888. then förSTe. .. sagdhe. .. annar. .. sagdhe. .. then tridhi sagde STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 193. " fiughur thrä waro i korseno. .. j eno fäSTis STolpin nädhan. annat war STolpin. thridhia war thwär thrät fiärdhe war taflan" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 89. " thridhia sancti petri högtidh hether cathedra" ib 117. " a þriþia dagh paska" SD 6: 181 (1350). silueSTer paue bödh halda thridia dagh maii mananz heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghan STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 88. " hwi heter thridhi daghi manadagher" MB 1: 67. thridhia daghin kalladhe diem lune ib 68. owan a STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bunkanom skulo wara thry SToor hws, et fore ospakom diwrom. .. annath fore spakum diwrom thridhia fore mannum oc fughlom ib 168. " tridhia howdh dygdh är hofsämi" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 19 (47, 20). thridhia STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhordhit ST 140. " the thridhi iomfru mario frögdh" ib 205. thina thridhio glädhy kan engin forSTa ib 207. " hugger vtan tridhiungx axul dighra ek böte iij öra fore ena swa fore andra ok swa fore tridhia" TB 77. ib 76. dyll han aftäkt som hona giordhe tha bine then aftäkt giordhis till han widhir mz twem mannom sielfuir han tridhi ib 78. " tha han sa in thridhia sin" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 91. fyra thingh höra til konungenom förSTa skal han wara rikir annantidh mildir thridhia tidh sniällir fiärdatidh kärlekx fullir STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 40. " thön äru tijo GOdhum kununge til höra. .. tridhia är, at kunungur skal ey tea sik firi almogha ok vndidånom sinom ofmykit grymman ok räddelikan" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 58 (145, 64). " the vordho pinte arom äpter gudz byrdh fyrahundradha oc vppa thridio areno oc siäxtionda (d. v. s. år 463)" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 913. - n. adv. för det tredje. skal han (ɔ: kununger) try enkannelika huxa. .. förST. .. annat. .. thridia, huru han må STyra land ok almogha STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 12 (29, 13). STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 56. Jfr half thridhi.

Part of speech: nl

Grammatical aspect: räkn.

Alternative forms or notes:
 • tridhi Bil 615 ; Mp 1: 193; GO 401, 777.
 • thrydi Bil 615.
 • tridhie MB 2: 345, 357.
 • triddhie ib 345.
 • tridie PK 226, 27, 233 ; MB 2: 345.
 • triidhie LB 7: 139.
 • þriþi Bu 150.
 • thridhi ST 205.
 • þriþia Bu 185.
 • thridhia Bil 117 ; Pa 4 ; MB 1: 159. tridhia KS 19 (47, 20) ; MP 1: 12.
 • þriþia.
 • þriia Bu 10 (kan fattas ss pl.). obl. kas. m. þripia. tridhia Bil 615.
 • þriia Bu 14, 102 tridhie MB 2: 201.
 • trydie SO 157.
 • trydia LB 7: 66.
 • tridye PM 37.
 • þriþiu ÖGL Kr 7: 1. þridiu VGL I A 5. þriþio KL 187.
 • thridhio.
 • þriio Bu 62.
 • dridiu VGL I Br 2. thridhia Lg 65.
 • tridhia TB 76, 77.
 • þryþä VGL II G 12 i var. thridhio (dat.) MB 1: 70. thridhio (dat.) Bil 913. " thrydio (dat.)" DD 1: 39 (1373). tridhi (dat.) LfK 89. þriio (dat.) Bu 5.
 • thridhi Bir 1: 40. n. (nom., ack.) þriþio Bu 153. þriþi ib 139. þriþy ib 20.
 • þriiþy ib 21),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛁᚦᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back