Þrivas

Old Swedish Dictionary - þrivas

Meaning of Old Swedish word "þrivas" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þrivas Old Swedish word can mean:

þrivas
eg. taga sig.
þrivas
1) tillväxa, tilltaga, förkovras. " jak findir at alt thz os til höre vanzskas oc foruardher som röker j wädhre, oc thz cristnom mannom til höre trifs oc ökis mz glädhi" Prosadikter (Barl) 88. 4) trivas, finna sig väl. - må väl, vara frisk. ath ion fasbiörnson satte hans brdir i een flätor oc slo hanom swa at han treffs ey dagh sidan ATb 1: 327 (1470).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • ltrifs.
  • treffs) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛁᚠᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back