Þrivas

Old Swedish Dictionary - þrivas

Meaning of Old Swedish word "þrivas" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þrivas Old Swedish word can mean:

þrivas
eg. taga sig.
þrivas
1) gå framåt, framskrida, fortskrida, växa, tillväxa. threfs han mz Alrenom ok visdomenom (proficiebat ætate et sapientia) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 30. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 320. " vexte. .. min likame. .. ok threfs til laglikin AlDir" ib 1: 253. läre gudh siälina. .. at hon skuli thrifwas til bätre thingh (proficere in meliora) ib 300. triffuens aff enne dyghd oc j andra ib 4: 108. " atwakta granlika huru mykit thu thrifs (proficias) älla huru mykit thu wanskas (deficias)" Ber 215. - gå framåt, framskrida, tillväxa, tillaga, förkofras, STärkas. tror thänne ok thänkir gudz kirkio thrifwas aff sinom ordhom ok äptir dömom swa som hon skulle ey wäxa älla trifwas vtan han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 349. " vm thu threfs swa mykit at thu nampt af them tholumodh i genwerdhoghom thingom" Su 437. " konung sAlomon wäxte oc threfs ä meer oc meer j dygdheom oc rikedomum j äro oc wAld ofwir Alla konunga" ST 416. " hwru mykit iak thrifs i minne widherkänno, swa mykit gar iak til gudhz widherkänno" Ber 199. " got är gudhelix ärwodhis lifwärne, än bätra är lifwärne gudhelika thinga skodhan hwilkin wäl thrifs (proficit) af thy förSTo lifwäreneo han ma wäl wpfara til thz andra lifwärnith" ib 144. han skreff þera formannom. at þän älla þän är glömskir. .. oc þän STaþughir i troo. .. oc þriifs i dyghþom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 191. " thäs mera han thrifs (proficit). thäs mindra räknar han sik thrifwas i dygdhomen" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 41. " the som thrifwas ok STyrkias j godho dagh fran dagh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 47. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 107. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 77. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 10, 67. ST 313, 380. Ber 149. Su 70, 181, 443. - STärkas, få STyrka, få kraft. thryuos mange oc vardho bätre for hans skuld STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 230. " siälin hwilkin som j bönom hafwer idhrogha thrifs til helso" Ber 34. " j thy äptedömeno magho vi thrifwas (proficere) til manga dygdhe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 126. " tro ey thik gita opSTanDit älla thrifwitz til böna älla contempacionem. .. mz tholkom fatikdom" ib 127. " at hon (själen) wardhe kraptogh ok thrifwis at öfwa Alla dygdhe" ST 1. - få STyrka, vederqvickas. här sitia thesse siw Discipuli. .. taka af hans hälghaSTa handom then aSTundelica matin oc thrifwas (refciuntur) af honom ey mindra andelica än licamlica STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 240. " öskiande är then krankdomSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir som thrifs af criSTi dygdh" ib 107. " thu skAlt födhas oc thrifwas i hans asyns oc ordha lioflek" ib 178. - fullkomnas, fulländas. siälinna fäghrind. .. mz hulke hon skulle prydhas oc thrifwas (perfici) til himerikis ingang STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 147.
þrivas
2) hafva framgång. hawum vi ängin ämpue til at höghfärdhas. .. tha vi thrifvoms i andelico äruodhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 89. " han afwnadhe thom lönlica som meer hafdho oc mer thrifwos än han" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 99.
þrivas
3) hafva välgång, trifvas. j þem STaþ ma ängen heþen eigh iuþe ängen criSTna tro fAlsare liua ok ängen vAlz älla ranz härra þriuas Bu 190. ey skulu the synine älla the släktin thrifwas (prosperaBuntur) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 77. Bil 86. " Alla thera hws oc äghor skulu ökias oc thrifwas" ST 109.
þrivas
4) trifvas, finna sig väl. Altiid slog han mymmers smida þilta oc the kunde ekke triffuas (varla þickir vært) for hanum Di 122. " taa varth han sywk ok sedhen treffz han Allre dagh" FM 418 (1509). - hafva trefnad, hafva ro. han (den som visSTe sin dödsSTund) thriffwis Aldre fore sorgh oc nödh han thyktis hwar dagh thola dödh Al 8643. - Jfr othrivas.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • thrifs.
  • þriifs KL 191.
  • konj.
  • thrifwis St 1.
  • threffs ST 380.
  • treffz FM 418 (1509). pl. thriwos KL 107.
  • thrifwos Bir 3: 99.
  • thryuos ib 2: 230.
  • thriffwis Al 8643. supin. thrifwitz Bo 127),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛁᚠᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back