Þrötter

Old Swedish Dictionary - þrötter

Meaning of Old Swedish word "þrötter" (or þrøtter) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þrötter (þrøtter)
þreyttr L. uttröttad, trött, matt. han varþp baþe þrötar ok siukar Bu 174. hwa som ärffwoeder dagh ok nätter thz är ey wnder at han warer trötter RK 1: 1757. " han var tha badhe thröt ok modh" Iv 3564. " takande vidh them thröt oc al wtöd af äruode" Bo 22. " var han thröttir af väghinom" ib 84. " nar. .. hon saa han swa thröttan oc mäghinlösan vnDir thy stora träno" ib 197. " at the skullo ther äkke oflänge standa oc göra sik thrötta (fatigarentur)" ib 250. ib 217. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 129. RK 1: 1508, 1754. Di 196. Jfr utthrötter.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þrötter may have also been written as þrøtter

Additional information: p. adj.

Alternative forms or notes:
  • þrötar.
  • trötter i rimslut med nätter ib 1734),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᚯᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back