Þrötter

Old Swedish Dictionary - þrötter

Meaning of Old Swedish word "þrötter" (or þrøtter) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þrötter (þrøtter)
uttröttad, trött, matt. defensus (fel för defessus).. . trötader ok tröther GU c 20 s. 169. styrande ett subst. waro the trötta siön oc lagde jntill thz landet boeciam Troj 284.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þrötter may have also been written as þrøtter

Additional information: p. adj. L.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᚯᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back