Þrugha

Old Swedish Dictionary - þrugha

Meaning of Old Swedish word "þrugha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þrugha Old Swedish word can mean:

þrugha
L.
þrugha
2) med iver framSTälla begäran (om), häftigt el. enträget yrka (på). tha wille hon sigh jngaledis atnögia ok haffua sina vj mark peninge igen vthen wille truga sina fadersmoder effter jordh Uppl Lamansdomb 52 (1492). - truga, enträget bedja. mädhan i tryggin mik swa tha gaan i morghen arla oc graffwin ther Prosadikter (Sju vise m) 145.
þrugha
3) truga, tvinga. " swasom han j synom liffs tyma haffde en annan tränkt, oc trughat offuir syna makth ok rätta matto driikka ok swelgha" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 53. 5) tala illa om, förtala. - håna, begabba? jnsulto. .. trwgha STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 33. 6) truga sig till, tilltvinga sig. ath engin dyrffwis til ath geSTa mz wald clerka brythia landbo. .. eller aff them röffwa eller truffwwa (per terrores et rapinas extorquere) öl eller math eller heSTafoder STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUmmerus Syn-STat 26 (senare h. av l400-t.). gritanar. .. som han hade trwgath aff karll STb 1: 400 (1482). peder. .. wille truga then sama fanga af byefogotan ATb 3: 137 (1503). Jfr thrugha af. - refl. thrughas, tala hotfullt el. övermodigt. tha sputtar hon j handena, oc thrugas at hon wili hämnas oc slaa thän barnet hafwir gröt SkrtUppb 269.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • trugha.
  • truga. truffwa Gummerus Synstat 26 (senare h. av 1400-t.)
  • thrugha af , avtvinga. ath olaf skinnare sade ath the hado inte dandemanz gille i karlagilleno oc tras i fändesnapn at i skulin truga mik nagat aff ATb 1: 147 (1461). staffan. .. trugade landbonden per matzson aff en sölffbundin knijff för 2 åhrss landgille Trolles Jb (Bil) 224 (1484, nyare avskr.). Jfr thrugha 6. - Jfr undirtrugha.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᚢᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back