Thrysta

Old Swedish Dictionary - thrysta

Meaning of Old Swedish word "thrysta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

thrysta Old Swedish word can mean:

thrysta
1) trycka, krama. tagh en swerbees. .. och bryth swndher och läg begge wegna widh oc trysth fasth wiidh LB 7: 56. " vidher sit bryst hon thrykte han ok thryste swa then dödha man" Fr 1404. " han thrysste henne vidh sit bryst" ib 2025. " the wänasta kynbenen. .. til hwilkom hon. .. tik swa kärlika oc opta tryste" Su 209. hanogh oc miök skänkte han mik. .. oc iämwäl stwndhom kyste, oc i sin älskelika faam tryste ib 40. toogh thet heLga liket ok tryste hans handh som vener sin j mellan plägä Lg 3: 578. ib 577. - trycka, pressa. tryste thom dieflena til hopa Lgren. 1875.">LfK 233.
thrysta
2) pressa, krama, utkrama. sidan hans blodh war alth aff honom trysth MDtag bethonie blad oc fänika röther oc stöt thom sma oc tryst lagin aff thom LB 7: 206. tröst tz ginom eth lynneth kläde ib 57. ib 3: 35.
thrysta
3) packa. om adhran swellir wp tak blodin aff kattin eller oc then sama blodin som är wtlopin aff adhronne oc bint honom til mz rogbrödh och tryst fult mz salt LB 3: 33.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • tröst ib 7: 57. " trysta ib 3: 35. trystha" ib 2: 67),
  • thrysta sik , trycka sig, pressa sig (intill el. vid ngn). vart the syuka swa förfärät at hon bradheliga mz badhom handom grepp j fru kadrin ok starkliga sik vedher henne hult ok tryste Lg 3: 556.
  • thrysta in , trycka in. tryst honum (tarmen).. . vel in LB 7: 261.
  • thrysta nidher , trycka ned, så ned (ögonen). thryst nidher thin öghon och halt ather thina syn Ber 80. Jfr nidherthrysta.
  • thrysta up , trycka upp, pressa upp. om drypel faldhir nidhir. .. taki. .. bränt salt oc thryste honom ther opp mz LB 1: 97. ib 2: 31, 3: 168.
  • thrysta ut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᚼᚱᛦᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back