Þryzka

Old Swedish Dictionary - þryzka

Meaning of Old Swedish word "þryzka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þryzka
öfvermod, trots, tredska. " j enghom thera fanz tholkin tryzska (superbia)" KLemning. 1860. SFSS.">Bo (Cod. B) 347. " for tryzko ok höghfärdh wilde han ey skripta sik" KL 10. " människionna stora tryzska" JP 56. " SOm mz tryzsko äller ilherdzsko wilde sik strengia mothe abbatisse äller confesSOris lydhno" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 138. " them ther a mote göra ... medh tryzko" VKR 44. " at nokar aff smääleek ellir thryzko gör här a moot" ib 8. LfK 155. " mana alla thöm ther i nakar handa matto finnas KLostreno nakat wara pliktoghe, ther the atersta vm meth thryzsko älla forsumilse" SD NS 1: 415 (1405). " SOm met tridzsko sathe hemma ok actade mit KLemning. 1860. SFSS.">Bodh inthet" FM 248 (1505). " gör han thz mz thridzsko" SO 6. ib 112. " tha bröther halla stempno ok nokor sither kwar mz thrysko" ib 23. ib 14, 27, 70, 86. " böthe fäm mark wax for thryuskono (för -a)" ib 27. ib 108. " dömdes. .. hwar tere sak til iij m. for tresce the icke wilde göre i tiid ok tma teris skat" BtFH 1: 132 (1506). " dömdes thenne förne hwar tere sak til iij m. för treske för slotzsins bälker och bräder the icke förde in i tiid och tima" ib 145 (1506). for treske om slotzns rethet ib 263 (1508). " for treske om mot dreth" ib. " for treske om skiwdzfierd ib. "ib 164 (1508), 228 (1509). för treske for longh skiwdz fierd ib 187 (1507). " för treske i skiwdz fiärd" ib 141 (1507). ib 137 (1507) , 159 (1507).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • -u SML Kk 1: 1; VGL III 93. thryzka: -o VKR 8, 44.
 • tryzka: -o VGL V 3; KL 10 ;
 • -ona VGL V 2. þryzska: -u ib II K 47; -o MELL Kg 6: 4, þg 9. thryzska. tryzska. tryzska. -u VGL II U 6 i var.; -o MELL þg 9. thryska. tryska: -o LfK 155 ; SO 112.
 • tryzska: -o Bir 5: 138.
 • tryszka SO 86.
 • tryszke ib 152. thryuska. thridzska.
 • trijdzska: -o FM 248 (1505).
 • þriska: -u VGL II U 6.
 • triska: -o SO 108.
 • treske.
 • tresce )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛦᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back