Þryzka

Old Swedish Dictionary - þryzka

Meaning of Old Swedish word "þryzka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þryzka
skas. " ho här i moth trysker eller dörffwis j moth sighia, steTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPla eller göra" FM 235 (1505). - refl. þryzkas, tredskas. nu kunno män tryzkas oc ey affköra TB 73. " huilken bröder til bysitiara kester varder han scal sitia ath mynsta thw aar. .. thryskas han SOm kester warder och wyl ey sytia böte i koTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPanijt fem mark vax" SO 195. " om noger coTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPanijs broder theskes ok vil ey lata sin grenyngh schoda" ib 143. " huilken th ey gör. .. vtan tryskas" ib 153. ib 49, 51, 52, 53, 68. tryszkas hossbonden eller drengen her vtjnnan ib 81. " vil nager broder ther vtjnnan treskas ok vil then tienisth brödrom ey göra" ib 105. ib 199. jngen fryszkas här i mot viid ena mark vax ib 78. ib 149. " huar SOm. .. thryskas ther widher ok wil ey koma" ib 48. - blifva ovillig, göra svårigheter. gudhelikin kärlekir. .. gör han. .. stadhelika blyfuande i godhom gärningom oc godhom byriadhom thingom oc ey thryzdskas (möjligen ett särskildt ord med betydelsen: tröttna, uppgifvas) TSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 128. thryzkas at, tredskas, med troTS vägra el. underlåta. hwilkom i wåro embete werkmestarena bud sända om stadzens arbete och ärende, och treedzkas åt at komma TS 27.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • þryzkär HelsL Kg 8. trysker FM 235 (1505). - refl. inf. þryzcas SML B 27: 2. tryzkas. þryzscas SML Kk 10: 3. þryszkäs UplL Kk 10. treskas.
  • þryzkäs UplL Kk 1: 2, 19: 4, þg 3: pr. þryzkaz VML II Kr 1: 1 (på två st.). þryskas MELL B 24: 4. þryskäs HelsL Kk 1: 2. tryskas. tryskes SO 149. thrydzdskas. trydzskas StadsL Kg 20: 9. thryskas. tryskas. tyrszkas SO 81.
  • threzskas ib 199. threskes. treskas),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛦᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
TS
Timmermäns Skrå af 1454. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back