Þryzker

Old Swedish Dictionary - þryzker

Meaning of Old Swedish word "þryzker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þryzker
öfvermodig, trotsig, uppstudsig. " thenne var SOn är thrydzskir oc forkropin (motsv. ställe" MP 1: 263: tryskir ok fortrutin; protervius et contumax) MP 2: 205. ib 204. " forbanna allom thäm SOm tryzske äro och olydoghe gudhi ok the hälgho kyrkio" JP 53. ib 76. uppstudsig, upprorisk, oregerlig. the her niels booSOns landboor göres fast tredzsk ther i stägeholms län, the hafwe slaghit her nielses fogede vth fran töm och göre ther stoor oredhe bland almogen BSH 4: 293 (1501). - trotsig, gensträfvig, hårdnackad. iak är miok þrolyndar ok þryscar (Bil thryskir 1018) gen cuske Bu 494. - gensträfvig, ovillig. af hariom therra SOm thetta forswmadhe oc trydzskier ther til ware SOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 30 (1376). - spotsk, föroläMPande. om thens zaack SOm androm dryffuer aff sit säte mz treszk ordh SO 99. - Jfr forthryzker, äfvenSOm trylsker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • thrydzskir. trydzsker: tryzsker. þrysker MELL B 24: 4 i var. þryscar. thryskir. tryskir. tredzsker. trezsker),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛦᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back