Þu

Old Swedish Dictionary - þu

Meaning of Old Swedish word "þu" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Alternative forms or notes:
  • thu.
  • tu.
  • tw.
  • dw SvT 78 (daniserande). ack. tigh ib 16, l62. tik ib 78.
  • tich ib 18. tek JMPs 405. pl. nom. i. j. ack., dat. idher. idhr SpV 154.
  • idhir SkrtUppb 159. eder Stb 2: 250 (1488). gen. idhra Rääf Ydre här 1: 180 (1377). idhen (väl för idher) SvB 367 (1400-t.). form eg. tillhörande pron. iþar: eders STb 5:337 (1521, Kop). Jfr Sdw 2: 1320), pron. pers. L. du. biudher iac idher allom. oc särdelis hwariom. lidhra. .. at j honum. .. rätta lydhno standin Rääf Ydre här. 1: 180 (1377). iak bidher nw idher alt hymmerikis härskap oc enkannelica hwan en idhen särdelis SvB 367 (1400-t-). ok är jak mz idhr til wärldz ända SpV 154. " besynner her fore, kiere wenner, eders sielffue oc bliffuer offuer eens STb 5: 337 (1521, Kop). at dw bewarer da myn siel ffra den ewighe pine" SvT 78 (daniserande). som christus sagdhe til sanctum agustinum ey skalth thu wända mik j tek, wthan thu skalth om wändhas j mik JMPs 405. - pl. ss tilltalsord till en person. första r adith är at j först om morghonen läsen een wälsighnilse SkrtUppb 159 (abbedissan Ingeborg Gertsdotter till Kristian I). hurw gudh haffwir jdhir kärligha atirlöst ib. ib 161 o.s.v. tha swarade jöns matsson: "jach formode mik aldrich onth aff eder, marten. .. "STb 2:250 (1488; köpsvennen J. M. till Sten Stures sven Martin Ryaner). Jfr J. Svennung, Anredeformen 390 ff. och där anförd litt.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚢ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back