Þunder

Old Swedish Dictionary - þunder

Meaning of Old Swedish word "þunder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þunder Old Swedish word can mean:

þunder
1) tunn (i genomskräning9, ej tjock. tenuis, thundr Al. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU 3. " hans skin war swa thunt ok klent at han flängdhis Aldre swa lätlika at ey ginstan vt gik blodhit" Allius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 32. " thynAllius. 1850--54.">Dir klutir" ib 3: 56. synis thz (ɔ: klädhit) wara faghirt ok thunt ib 1: 287. LB 1: 97. " j tynna sma skiffwor" ib 9: 96. " för än glasit wardhir thyndra ok klenare" VKR XI: han haffde. .. en stor näsa oc tynna (han naf var hatt oc þuni) Allius. 1850--54.">Di 131. satte tha Allius. 1850--54.">Diäfullin konungxsins hiärna mällan sin knä som syntos vara liik präs oc samanthrängde starklica j langlek ok bidhlek ther til Allir märghin vardh thunAllius. 1850--54.">Dir ok klen swasom träs löff Allius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 446. - tunnm, insjunken, hopfAllen, mager. twnna kinbene Su 141.
þunder
2) tunn, lättflytande, af (jämförelsevis) ringa konsistens. vm han (blodet) är thiokker eller thunder LB 5: 293. är han (blodet) Alstingx tunder ib. är blodhit hät, tha är thz thunt aff hetanom ib. är thräkkin thunir ib 3: 171. ib 5: 292. " stundom er hon (ɔ: materia) twn som vatn" ib 7: 257. " lossa oc tynth göra" ib 9: 105. " hwilkin tima en thing wardher mera vtan natwrlikan wäxt mz födho, tha wardher thz ther mz widhare, at thz wardher thyndra oc thunnare" MB 1: 88. " tha hafdhe hon (Eva) warith. .. swa myklo thunnare än adam, som watn är thyndra (Cod B tunnare 535) än iordh, oc är ey thz likt sanno ib. "
þunder
3) tunn, gles; fåtAlig. " the garSuna vordho ther swa thunne" Fr 1745. " än tho wi ärom fa ok thunne wi ärom bätre än Alle the" Al 2408. " thet är ganska twnt opwmme banereth" BSH 5: 8 (1504).
þunder
4) svag, obetydlig, ringa. han (Alexander) är badhe litin ok thunder Al 1924. " än iak hafþe eigh dygþ for þunna" Bu 74.
þunder
5) ringa, tarflig. " eet thunt (aridum) klädhe" Allius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 62 ; " jFr 1. änkte atir gömde iak mik vtan thunnan kost ok klädha Bonadh" ib 1: 25. ib 120. the hafdho. .. manga thunna mAltidh i them väghenom Bo 13. GO 174.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • thunir LB 3: 171.
 • thyndir Bir 3: 56.
 • twn LB 7: 257. n. (nom., ack.) thunt Bir 1: 32, 287, 2: 62 ; LB 5: 293.
 • twnt BSH 5: 8 (1504).
 • tunth LB 1: 97.
 • tynth ib 9: 105.
 • thunnan Bir 1: 25, 120.
 • þunna Bu 74.
 • thunna Bo 13.
 • tynna Di 131.
 • thunne Fr 1745 ; Al 2406.
 • tynna LB 9: 96.
 • thunna LB 5: 292.
 • twnna Su 141.
 • thyndre : -a MB 1: 88 (på två st.). VKR XI.
 • thunnare MB 1: 88 (på två st.). tunnare ib (Cod. B) 535),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚢᚿᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
➞ See all works cited in the dictionary

Back