Þunder

Old Swedish Dictionary - þunder

Meaning of Old Swedish word "þunder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þunder
1) tunn (i genomskärning), ej tjock. vnder thildit skal thvnder kopaar näghlas fore eeldz skuld Hollman Bir Extr 234. kniffwn. .. skal wara alstingis hwas hardher oc tynner PMskr 319. sidhan haff en tynnan järn bläyda ib 326. " gwl slaghit j tynnasta bladh" ib 420. ib 453, 485. (?) läg thär j tw lod tyn slagin gwlblad ib 421 (möjl. i st. att föra till ett *thungslaghin, p. adj.). 2) tunn, lättflytande. malin gran gryn blandes mädh warmpth wathn som en tyn wälling PMSkr 239. 3) tunn, gles; fåtalig. syätte mattan är, ath til trodha mädh tynno höghre winga mot fiendannas wenstre winga PMskr 156.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • tynner PMSkr 319, 485.
  • fyn ib 229.
  • tynth ib 453.
  • tynnan.
  • tyn ib 421.
  • tynnaster : -asta ib 420 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚢᚿᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back