Þva

Old Swedish Dictionary - þva

Meaning of Old Swedish word "þva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þva Old Swedish word can mean:

þva
1) två, tvätta. " opta thwo hon siuko sySTrina ok thörkadhe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 330. " þe iuffru som liket þuaþo" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 14. tel liket var þuaghit ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLät ib. " tha han hafdhe dödh tholt tha timde thz swa: at the baro hans licamma j eet hws at twa" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 864. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 301. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 40. na[ta]lia. .. þuo þerra sar STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 520. bröþrenne. .. þwaþo hans fötir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL L189. ib 331. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 410. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 75. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 7, 8. VKR IX. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 204, 511. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 177. take xxx fatighe män hulkra fötir twSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS skulu mz ödmiukt oc gifwins thom koSTir oc päninga ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe af hulkom the maghin hughnSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS oc swa badhe the som thwa oc the som twagne vardha bidhn gudh. .. at han. .. forlate hans siäl the högfärdh. .. som han hafdhe ib 23. hon thwo wars herra föther mz tarom STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 265. ib 264. thine fötir varo aldra renSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASte ok väl thwaghne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 315. " hon käSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPde hans hofwdh siälff ok thwo" STephens. 1849.">Iv 1330. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 87. " han STrök sinä armar oc skulde twa sinä händer" ib 103. ib 165. " hand skal hand thwa älla STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bodha orena wara" GO 687. " ä är thwaghno barne mathir i wanom" ib 268. " thwa hundh ok käMB han är ä hundhir thän same" ib 11. " fori quiddrag skär a huirflinum i lumscänum ena sinu. fingirs bretä oc somä (för sömä) väl atir vndena, och þua huar dagh en timä mz lut HäSTläked. i" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS 136. ib 137. " hwart thz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe som thera hold koMBer widh, thz skal thwSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS mz watne" MB 1: 360. " hon pläghadhe thwätt oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe twa" ST 293. " hänta sik watn at thwa sin öghon ther i" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 237. ib 238, 647. vatn. .. i hulko farin thwaddos STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 121. " thz watn ther raat köt är thwagit i" LB 3: 171. " twor man skalloth hoffuidh j sipuls oos medh watn" ib 2: 41. " thz watn som thässe kar eller STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe waro thwaghin i MB 1: 360. alt ther til i vardhin thwagne i döpilsanna vatne" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 303. ib 301. " han skal thwa siin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe i wiinqwiSTa blodh" MB 1: 263. gudz som walde (näml. sig till brud) the häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha kirkio. .. oc thwo hona swa rena oc faghra i sino blodhe, at hon hawer ängin smit eller lSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASt ib 399. - STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bildl. hawa ey. .. thwaghit sit hiärta aff fwlom hugh mz taarom eller mz trägha MB 1: 329.
þva
2) aftvå, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borttvätta. " gamwl härpa är ey GOdh at twa" GO 1058. elizäbäth. .. twade af sik sörin STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 805. - STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bildl. han. .. thwaar aff them thera synder mz sinom taarom LB 91. thwo han aldra waara mandom oc synder i sino siälffs blodhe MB 1: 263. " skulum wi thwa mz tharwm the onda thing som wi giordhwm" Ber 18. ib 38.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • two Di 87.
 • twor LB 2: 41.
 • rfl.
 • twos ib. konj. thwa MP 2: 7. impf. þuo Bu 520.
 • thwo Bil 264, 265 ; MB 1: 263 (på två st.), 399; KL 330 (på två st.), 331; Iv 1330.
 • two Lg 3: 647.
 • thwogh ib 204, 288.
 • twogh ib 511.
 • thwadhe Bo 188 ; MP 2: 8.
 • twadhe Bil 410 ; ST 502 ; Lg 3: 647.
 • twade Bil 805.
 • twadde MB 2: 166.
 • thwogho lib 1: 441; Lg 40.
 • þuaþo Bu 14.
 • þwaþo KL 189.
 • thwadho ib 301.
 • twadho MB 1: (Cod. B) 562.
 • thwaddo: -os Bo 121.
 • thwaghin MB 1: 360 ;
 • -it ib 329 ; MP 3: 7 ;
 • -ne Bo 75 ; Gr 301, 303 ; Bir 3: 315 ;
 • -no GO 268 ; aff thwaghin Bir 3: 265.
 • thwagin: -it LB 3: 171.
 • twagin: -ne Bir 2: 23.
 • twagen: -et Di 165.
 • thwäghin: -ne Gr (Cod. D) 397.
 • thwägin: -ne ib 395.
 • thwande VKR IX ; Bir 2: 177),
 • thva sik , två sig, tvätt sig. tha the. .. thwogho sik eller siin klädhe MB 1: 441 ; " jfr þva 1. hon. .. twadde sigh ther j enne källo" ib 2: 166. " the plägha sik aldre mz watne thwa" Al 6365. - bildl. hon ville ey rensa och thwa sik (genom skriftermål) j sinom tima Bir 3: 30. - bad. hon. .. wilde sik ther twa ST 437. ib 502. - refl. thvas, tvätta sig. om man twos j thz watn ther alwn är smelth wthi LB 2: 41. thva af, aftvå, borttvätta. at han vanlica thwadhe blodhit af i strömenom Bo 188. Jfr afþva.
 • thva utaf ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
➞ See all works cited in the dictionary

Back