Þva

Old Swedish Dictionary - þva

Meaning of Old Swedish word "þva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þva
1) två, tvätta. lauare twaa STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 68. llatus. .. twaghen oc kräselighen ib s. 69. " swa som man rensar et hws mz qwaST oc skowel oc sidhen thwar man thz mz rent watn" SvKyrkobr 23. " jtem iij öre qwinnom tunnor ath twaade (för twaande)" Skotteb 424 (1468-69, Kämn); jfr E. Lidén, Ark. f. Nord. Fil. 45: 205 f. j thet samma hon henne twagh ok rychtade j baSTuen ok klogh henne pa sin rög STb 2: 236 (1487). a skärdagh th han thwoghde thera fötir Hel män 113. " ihesus siäffuer bödh, at the skullo sik j inbyrdis twätta ällar twa hwar ananrs föther" JMÖ 165. " reen och wel twagen lacan Arnell Brask Biᴵ 30. item klakare[n] !UDDA_TECKEN? ortog, för han toDDhe gillens borduka HLG 2: 134 (1526). "

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • twa JMÖ 165.
  • twaa GU C 20 (hand 2) s. 68; -ss ib. pres. thwar SvKyrkobr 23. thwaar ib 104. twar ib 317.
  • twagh sTb 2: 236 (1487). thwoghde Hel män 113 ; jfr E. Lidén, Ark. f. Nord. Fil. 41: 313. f. toddhe HLG 2: 134 (1526). part. pret. twaghen GU C 20 (hand 2) s. 69. twagen Arnell Brask Biᴵ 30. part. pres. twaade (för twaande) Skotteb 424 (1468-69, Kämn)),
  • thva af , avtvå, borttvätta. watn är a mot eld. oc thwaar aff söör oc slykker thörst SvKyrkobr (Lucid A) 104. Jfr afthva, - refl. *thvas af, avtvå sig, tvätta av sig. GU C 20 (hand 2) s. 68 (se unde thvagning),
  • *thva bort ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back