Þvär þvar a hästläked. i as 136

Old Swedish Dictionary - þvär þvar a hästläked. i as 136

Meaning of Old Swedish word "þvär þvar a hästläked. i as 136" (or þvær þvar a hæstlæked. i as 136) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þvär þvar a hästläked. i as 136 Old Swedish word can mean:

þvär þvar a hästläked. i as 136 (þvær þvar a hæstlæked. i as 136)
L.
þvär þvar a hästläked. i as 136 (þvær þvar a hæstlæked. i as 136)
1) transversus; tvär, befinnande sig i vinkel mot längdriktningen. han kKLemming. 1868--73.">AStar een hiit ok annan ther swa at hwa la om annan thwär KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr 596. - tvär, tagen KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Från den ena sidan till den andra. i måttsbeKLemming. 1871--73.">STämningar. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKningar om en för Sveriges LaghiKLemming. 1871--73.">SToria vigtig uKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKund, den förlorade SödeKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKöpings-Rätten. Af G. E. KLemming. I Vitt. HiKLemming. 1871--73.">ST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 17. " skiär owan vid knolana þvara hand innän a benino. ena sino fingärs breþa HäKLemming. 1871--73.">STläked. i" KLemming. 1868--73.">AS 136. skäggit (näml. var) swa lankt som een thwär hand (longitudo barbæ pKLemming. 1862.">Almo per transversum manus) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga uKLemming. 1871--73.">ST., s. 268--75.">TKaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 135. " watnidh sanck en twär foth" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 295. (?) thän mantolin skKLemming. 1862.">Al ey taka jordhena nämKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga uKLemming. 1871--73.">ST., s. 268--75.">TKaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir än wppa ena twära span (ab uno pKLemming. 1862.">Almo) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga uKLemming. 1871--73.">ST., s. 268--75.">TKaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 10. i thvärt, tvärt. at han mz sina äghna hand skaar sin KLemming. 1871--73.">STrupa aff i twärt (per transversum) KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 368.
þvär þvar a hästläked. i as 136 (þvær þvar a hæstlæked. i as 136)
2) motvänd, motig. tha war börren twär ok KLemming. 1871--73.">STaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3049.
þvär þvar a hästläked. i as 136 (þvær þvar a hæstlæked. i as 136)
3) motsatt, KLemming. 1871--73.">STriKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dig. " är oc en skälffwo soth tilkommanKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dis människiom aff twärm eghelighetom" KLemming 1--10. 1883--86.">LB 9: 118. -
þvär þvar a hästläked. i as 136 (þvær þvar a hæstlæked. i as 136)
4) L.
þvär þvar a hästläked. i as 136 (þvær þvar a hæstlæked. i as 136)
1) tvärt, på tvären, i tvär riktning. watnith. .. rördhis hwarte langx äller thwärt ware ey wädhrith somthz röre KLemming. 1862.">Al 5824. thak i [1] brödh. .. oc KLyff thz i tw ok kärne thz twär t ok ände lankt KLemming 1--10. 1883--86.">LB 3: 199. " han for badhe twärth ok ändelancth gynom thera her" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 216.
þvär þvar a hästläked. i as 136 (þvær þvar a hæstlæked. i as 136)
2) tvärt, rakt. " the gingo härrin mote thwärt" KLemming. 1862.">Al 8700. - (?) sancta genouepha. .. bödh them hugga nidher thz träit oc ginKLemming. 1871--73.">STan fiöl thz thwart KLemning. 1860. SFSS.">Bort KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fra KLemming. 1871--73.">STrömenum vppa lanKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dit KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 250.
þvär þvar a hästläked. i as 136 (þvær þvar a hæstlæked. i as 136)
3) tvärt, KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Från den ena sidan till den andra, tvärs igenom, KLemming. 1862.">Alldeles? hans been brKLemming. 1868--73.">ASt ofwen twert sunder KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2553.
þvär þvar a hästläked. i as 136 (þvær þvar a hæstlæked. i as 136)
4) tvärt, kort, snäsigt. herra jngemar han swaradhe twärt KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1026.
þvär þvar a hästläked. i as 136 (þvær þvar a hæstlæked. i as 136)
1) rakt KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Från; midt emot, gent emot. saa hon thwärt aff sinne säng (ex oppsito lecti sui) eet KLemming. 1862.">Altara KLemming. 1871--73.">STena KLoKLemming. 1871--73.">STer-Reglor. Utg. af C. F. LindKLemming. 1871--73.">STröm. 1845.">VKR v. lectrix collacionis siti twärt aff abbatissonne KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga uKLemming. 1871--73.">ST., s. 268--75.">TKaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 37. KLemming. 1871--73.">ST., s. 268--75.">TK 271. 2: åt motsatt sida KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Från; tvärt emot, KLemming. 1862.">Alldeles emot. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diäfla. .. viKLemming. 1871--73.">STo þöm väghen þvart af rätto Bu 523. - Bildl. the gingo thwärt aff rätto oc syndadho a mot mik siälwom KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 379. " willin i än ganga thwärt aff rätto a mot mik (ex adverso mihi)" ib 377. " thvärt a mot, A) prep. rakt emot; tvärt emot, rakt el. KLemming. 1862.">Alldelses i KLemming. 1871--73.">STrid emot. the wändo sin vilia twärt a mot (KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Directe contra) gudhi" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga uKLemming. 1871--73.">ST., s. 268--75.">TKaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 250. thätta är KLemming. 1862.">Alt thwärt amoot fatikdomenom KLemning. 1860. SFSS.">Bo 16. " ther giorde then yslingh twarth aa moth KLemming. 1862.">Alth thz jomKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fru maria honom sighia loth KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 176. - tvärt emot i motsats till. ther finnKLemming. 1868--73.">AS annor siw godh thingh thwärt a mot (contraria) thessom siw ondo" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga uKLemming. 1871--73.">ST., s. 268--75.">TKaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 81. B) adv.
þvär þvar a hästläked. i as 136 (þvær þvar a hæstlæked. i as 136)
1) gent emot, midt emot. vppa sudher sidonne twärtamot KLemming. 1871--73.">STockholms KLemming. 1871--73.">STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 263 (1458).
þvär þvar a hästläked. i as 136 (þvær þvar a hæstlæked. i as 136)
2) tvärt emot, på motsatta sidan. Bildl. jak see thina rätuiso som eld ok KLemming. 1862.">Aldra KLemming. 1871--73.">STaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKKLemming. 1868--73.">ASta som biärgh oc hänne thor ängin nKLemming. 1862.">AlkKLemming. 1868--73.">AS vtan thwärt amot seer iak thina lättKLemming. 1868--73.">ASt miskund KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga uKLemming. 1871--73.">ST., s. 268--75.">TKaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 47.
þvär þvar a hästläked. i as 136 (þvær þvar a hæstlæked. i as 136)
3) tvärt emot, KLemming. 1862.">Alldelse i KLemming. 1871--73.">STrid der emot, i motsats dertill, på motsatt sätt. skKLemming. 1862.">Al. .. huar skällik creatura rörKLemming. 1868--73.">AS oc vara redhoKLemning. 1860. SFSS.">Boin äptir sins skapara skipan än nar hon gör thwärt amot är opinbart at hon van nyttiar sit KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Frälsa siälffs vKLemming. 1862.">Ald KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga uKLemming. 1871--73.">ST., s. 268--75.">TKaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 128. nar andre fKLemming. 1868--73.">ASta ok hKLemming. 1862.">Alla thyKLemming. 1871--73.">STo tha skKLemming. 1862.">Al iak göra thwärt amot minz minom särlicom koKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPanom ätande ok drikkande ib 3: 277. KLemming. 1871--73.">ST 111. " KLemming. 1862.">Alt thz thw höre älla se, aff reenliwis menniskiom oc wäl KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Frägdhadhom. thz räkna KLemming. 1862.">Alt görKLemming. 1868--73.">AS af godhe akt, en tho at thz synis vara thwärt amoot" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 277. " swa är thwärt amot sic eKLemming. 1871--73.">ST e contra) när gudhi" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga uKLemming. 1871--73.">ST., s. 268--75.">TKaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 32. - deremot, å andra sidan. sighir KLemming. 1860.">Gregorius tholmodzsins dygdh vare meer än göra iärtekne thwärt a moth är scirfuat at otholomodhoghir man gör folsco KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 71. ib 69, 74. deremot, å sin sida. thw bidhir giua honum licamlik dröuilse for hans iäl nytto skuld oc hans vili är thuärt amot genuärdhoghir thine bön thy at han girnKLemming. 1868--73.">AS värlKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dinna hedhir KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga uKLemming. 1871--73.">ST., s. 268--75.">TKaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 159. " tvärt emot, i motsats detill, omvändt. ödhmiuktina mäKLemming. 1871--73.">STare. .. ville synKLemming. 1868--73.">AS then han ey var sik til miswyrdhning oc försmäilse. .. än thwärt amot viliom vi synKLemming. 1868--73.">AS thz vci ey ärom" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 39. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga uKLemming. 1871--73.">ST., s. 268--75.">TKaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 100, 359, 4: 393. C) subKLemming. 1871--73.">STantivt: det som är tvärt emot el. som är motsatt, det motsatta. hulkin KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fridh vi skolom KLemming. 1862.">Altidh haua mz sighir mädhan vi görom vyrdhning varom gudhom. än tha vi äkke thz görom, komKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga uKLemming. 1871--73.">ST., s. 268--75.">TKaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir os thwärt a moot KLemming. 1860.">Gr 282.
þvär þvar a hästläked. i as 136 (þvær þvar a hæstlæked. i as 136)
1) tvärs öfvr, på tvären öfver el ofvanför. taflan war fäKLemming. 1871--73.">ST thwärt ifuir KLemming. 1871--73.">STolpan ifuir ihesu hofdhe Bil 89.
þvär þvar a hästläked. i as 136 (þvær þvar a hæstlæked. i as 136)
2) tvärs öfver, tvärs öfver ytan af. KLemming. 1871--73.">STrök sik twärt ower hKLemming. 1862.">AlsbKLemming. 1868--73.">AStet sit KLosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 142.
þvär þvar a hästläked. i as 136 (þvær þvar a hæstlæked. i as 136)
3) tvärs öfver, KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Från ena sidan af (ngt) till den andra. eth rwm twärt offuer huar skip (um þert skip)) MD 370. " sla mz honum (KLemming. 1871--73.">STafven) ower hawith oc skKLemming. 1862.">Al hawith skiliKLemming. 1868--73.">AS vnder KLemming. 1871--73.">STavenom, oc KLemming. 1871--73.">STanda som twe mwra KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fram mz enom wägh, twärt ower hawith" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 316. - tvärs öfver, till andra sidan om. at the. .. formatto ey hona bära längir än thwärt owir en bäk som ther laa KL 342. " the. .. ake. .. twarth offuer gärdet och til henrikx gordh" FM 354 (1512). " en biälke uar of skaKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBar. sua at eigh räkte þuart iui vägia motet" Bu 416. - tvärs öfver, på andra sidan om (ngt). the sagho thwärt ower thz swnd en ful fagher qwinno fwnd KLemming. 1862.">Al 5442. B) adv. tvärs öfver, KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Från ena sidan till den andra. toKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt. .. hulkin som. .. bredh är thwärt ower xv (14 1/2) KLemming. 1862.">Alin KLemming. 1871--73.">STockholms KLemming. 1871--73.">STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 48 (1430).
þvär þvar a hästläked. i as 136 (þvær þvar a hæstlæked. i as 136)
1) midt emot, gent emot. thw skKLemming. 1862.">Al latha blod twärth moth ther wäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKen KLemming. 1871--73.">STaar KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 1.
þvär þvar a hästläked. i as 136 (þvær þvar a hæstlæked. i as 136)
2) tvärt emot, i motsats dertill. Gers KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">FreKLemming. 1871--73.">ST 12. " thvärt nidher genom, adv. rätt ned igenom, helt ned igenom. genKLemming. 1871--73.">STan sönderbrKLemming. 1868--73.">ASt thz skyulit som hängde vt for thera häKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">LgohKLemming. 1868--73.">ASto mönKLemming. 1871--73.">STre ok rifnadhe thwärt nidhir gynum (a summo usque deorsum) i twa lyti" KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 21.
þvär þvar a hästläked. i as 136 (þvær þvar a hæstlæked. i as 136)
1) midt emot, gent emot. gaKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">LgKLemming. 1862.">Ala som twärs liggher vpgangen til dominin (quæ eKLemming. 1871--73.">ST ex adverso KLemming. 1868--73.">AScensionis Adommim) KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 41.
þvär þvar a hästläked. i as 136 (þvær þvar a hæstlæked. i as 136)
2) rakt KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fram. iKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKningar om en för Sveriges LaghiKLemming. 1871--73.">SToria vigtig uKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKund, den förlorade SödeKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKöpings-Rätten. Af G. E. KLemming. I Vitt. HiKLemming. 1871--73.">ST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRaels KLemming. 1862.">Almoghe oc KLemming. 1871--73.">STridzmän hwar aff sinom KLemming. 1871--73.">STadh ther the KLemming. 1871--73.">STodho gingo twärs in j KLemming. 1871--73.">STadhen (KLemming. 1868--73.">AScenKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dit unusquisque per locum qui contra se erat) KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 16.
þvär þvar a hästläked. i as 136 (þvær þvar a hæstlæked. i as 136)
1) gent emot, midt emot. KLemming. 1860.">Graffwanar. .. hwilka liggianKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dis äru twärs aff vpgangen til adomym (qui sunt e regione KLemming. 1868--73.">AScensus Adommim) KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 49. ganghom wi mothe KLemming. 1871--73.">STadhenom vppa andra sidhona twärs aff idher ib 20.
þvär þvar a hästläked. i as 136 (þvær þvar a hæstlæked. i as 136)
2) tvärs öfver, på andra sidan om. säthianKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dis sin tiäl twärs aff (trans) armon KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 106.
þvär þvar a hästläked. i as 136 (þvær þvar a hæstlæked. i as 136)
1) tvärs öfver, på tvären öfver. han lät hugga i KLemming. 1871--73.">STenin en wärs rät ower hans bredleck twärs KLemming. 1862.">Al 7330.
þvär þvar a hästläked. i as 136 (þvær þvar a hæstlæked. i as 136)
2) midt emot. lot vp. .. ena KLemming. 1871--73.">STen gataKLemning. 1860. SFSS.">Bodh beläghin vppa hyrnit vnder magnus skKLemming. 1862.">Alma hus widh swartbrödra twärs offuer thät ärfue thär her johan hoppener nw inne sitter KLemming. 1871--73.">STockholms KLemming. 1871--73.">STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 58 (1444). " lot up. .. en källara vnder hans hws som han beläghin är widh gatuna thwärs ower hans langha källara" ib 157 (1447).
þvär þvar a hästläked. i as 136 (þvær þvar a hæstlæked. i as 136)
3) tvärs öfver, på andra sidan om. thz landet som. .. moyses idher giffwir. .. twärs offwir (trans) iordans flodh KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 4. ib 38. " lot up. .. thät KLemming. 1871--73.">STenhusit ok gardhen thär han nu siter vti KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Frijt ok quiijt ok toKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPtena twars ouer gatuna" KLemming. 1871--73.">STockholms KLemming. 1871--73.">STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 83 (1438). B) adv.
þvär þvar a hästläked. i as 136 (þvær þvar a hæstlæked. i as 136)
1) tvärs öfver, KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Från ena sidan till den andra. forom wi. .. til hKLemming. 1862.">Aliis fors ok han meth reep KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fra land til land thwers öffwer mältä SD NS 1: 646 (1407, gammKLemming. 1862.">Al afskr.).
þvär þvar a hästläked. i as 136 (þvær þvar a hæstlæked. i as 136)
2) gent emot, midt emot. haffdo. .. saKLemming. 1862.">Aldh laurenz magnussone thet KLemming. 1871--73.">STenhus oc ärffue som beläghit är i gaKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBla muren hart offuan fore forneKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPde laurenz ärffue oc the litle toKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt medh twärs öffuer liggenKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dis mellan kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKionne toKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt oc KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bernd osenbrygge toKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt KLemming. 1871--73.">STockholms KLemming. 1871--73.">STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 184 (1449).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þvär þvar a hästläked. i as 136 may have also been written as þvær þvar a hæstlæked. i as 136

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • -t Bu 523.
 • þuar: -t ib 416.
 • þvar: -t VML I þg 10. thwar: -u BtRK 35 (1371); -t Bir 1: 359 ; MP 2: 69, 74, 75 ; Lg 3: 250.
 • twar: -th RK 1: (sfgn) s. 176 ; FM 554 (1512) ;
 • -s SJ 83 (1438)),
 • thvärt af ,
 • thvärt for ,
 • thvärt fra
 • -fraa )
 • thvärt i mot , A) prep. tvärt emot, rakt emot. wäderith war honum. .. twärth i moth Rk 3: (sista forts.) 6052. B) adv. tvärt emot, deremot, å andra sidan. som prophetin sighir mik är got at tilludha gudhi ok sätia mit hop i minom herra gudh thwart j mot som prophetinsighir, forbannadhir thän man som hopar oc tröstir a män MP 2: 75. þvärt ivir, A) prep.
 • thvärt ivir fran ,
 • thvärt mot ,
 • thvärt um ,
 • thvärt up fran ,
 • thvärt ut genom ,
 • thvärt ut mädh ,
 • thväru a mot ,
 • thvärs af ,
 • thvärs a mote ,
 • thvärs ivir , A) prep.
 • thvärs um ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚠᛅᚱ:ᚦᚠᛆᚱ:ᛆ:ᚼᛅᛋᛏᛚᛅᚴᚽᚦ.:ᛁ::ᛆᛋ:136
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
TK
Translatio Katarinæ. I Scriptores rerum svecicarum T. 3, sect. post., s. 268--75.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back