Þvätter

Old Swedish Dictionary - þvätter

Meaning of Old Swedish word "þvätter" (or þvætter) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þvätter Old Swedish word can mean:

þvätter (þvætter)
1) tvagning. " natalia. .. (gik swa) daghleca mällan mörkohusa ok þiänte som för mät þuat ok föþo" Bu 522. " waro them skipadha andra skirslor swa som thwätter oc thässkyns" MB 1: 507. " mz thwät alz likamens" ib 508. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 64, 65, 5: 11, 132.
þvätter (þvætter)
2) tvätt (af kläder). sySTranna gangkläde skulu wara twe wndirkiortla aff hwito wathmale, en for daghlika nytto oc annar for twät skuld STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 10. VKR 57. " hon skulde nära sik skiälfwa mz sinom twät" ST 291.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þvätter may have also been written as þvætter

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • twät Bir 4: 65.
  • twätten ib. twätthin ib 64. ack., dat. thwät MB 1: 508 ; VKR 57.
  • twät ST 291 ; Bir 4: 10.
  • twäät ib 5: 132.
  • þuat Bu 522),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚠᛅᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back