Þvinga

Old Swedish Dictionary - þvinga

Meaning of Old Swedish word "þvinga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þvinga
1) trycka, bringa i trångmål el. nöd; plåga, kvälja. me grauat ille llabor sub cuius pondere labor thz ärwodhe twnger megh vndher hwilketh jak schrider GU C 20 (hand 2) s. 56. marcero. .. twyngha riffua wanska oc blöda ib s. 108. annor dywr när nokor sy[w] kdom twingar them tha ga the länge oc dwjna oc warda swoltin PM Skr 244. Jfr under thunga, v. 6) pressa, nödga, tvinga. wortho ther fore hardeliga saktfelthe och twengne met rätta til at aterbyggia thet the vpbrvtit haffde Svartb 446 (1453). (?) fore omilda manna skuld som oss och waara borghara haffua mz owerwaald slaghit tinghat (för twinghat?) och oforätthat Neuman Vokbal 81 (1467). GUmmerus Syn-stat 25 (se under thvingile). 7) tvinga (till underdånighet), kuva. aff thic (ɔ jungfru Maria) er thwanghit thet stora elefantere SvRimd 50. Jfr be-, for-, til- (Sdw 2: 1316), undir-, ut-thvinga samt othvingadher, othvungen.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • twinga.
  • twyng(h)a. -ar. -at. impf. thwingdhe SD 8: 607 (1364).
  • thwanghit SvRimd 50.
  • twengne Svartb 446 (1453 ; i Skokl. ä. t. twongne),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚠᛁᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
Neuman Vokbal
E. Neuman, Utbredningen av vokalbalansen a:å i medelsvenskan. 1918.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvRimd
Två Svenska Rimdikter från medeltiden. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back