Þy

Old Swedish Dictionary - þy

Meaning of Old Swedish word "þy" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þy
och konj. L. A) adv. 1) därför, fördenskull. thätta äre the thär ey äre smittadha mz qwinnom. .. thy fölghia the lambeth som är ihesus christus SvKyrkobr 77. män thy thän GUllithen giffwer ey yffnelika gola färgho aff enne paläggningh, thy. .. giffwis än ena andra reso pa them aff them samma gwl lithenom PMskr 538 f. 3) dess, så mycket. i förbindelse med en komp. - dess. om knwth arwidsson waare ekke i sin welmacht, holketh han thy bälthe är BSH 5: 467 (1511). Jfr bäter, vär. 5) efter komparativ försats: så (el. utan motsvarighet i Nysv.). Se Sdw 2: 1320. B) konj. 1) därför att , emedan. fördärffwas nokoth gotz aff röttor oc mys j skipeno oc thär ärw ey kattor, tha är skiparen pliktogher betala thän skadhan j gen thy han ey haffde kattor j skipeno PMSkr 13. " wm swa händher the doldo gotzeno. .. tha är thet jnthe räknandis. . thy the ey wppenbaradho thet gotzet j förscriffnom thima" ib 30. " thet swa kompana ey wilya ath skipith skal bötas, moske thy thet wil mere kosta än thet är wärth" ib 86. ib 99. romara wonno ath enasth thy the haffdo wthwalth örlögx folk ib 122. - ty. [gratiam] fideiussoris ne bliuiscaris dedit enim animam pro te thu skalt ey glöma tinom loffuasman tö han gaff sith liff for tegh GU C 20 s. 267.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • ty Troj 172.
  • tö GU C l20 s. 267) ,
  • þy at , konj. 1) därför att, emedan. tha haffwer ä iomfrwdomin thän större fordelin thy at the fölghia lambeth främmer meer än andre hälghe män SvKyrkobr 77. - ty. lang renlikhet äpter syndina ma wäl liknas widh iomfrwdom thy at sancta maria magdalena bätradhe sik äpter syndina oc haffwer nw stoor lön i himerike SvKyrkobr 77. 4) ehuru, fastän. - än thy at, d. s. än thy at hwar häligh man haffwer sin fordeel. tha haffwer ä iomfrwdomin thän större fordelin SvKyrkobr 77. " nw är radelikit huaria cristna människio. .. ath hon höre gärna gudz ord ok prädican en thy ath henne tykker thät nagat ledsampt eller twnkt wara fore syndena oroliga sidwänia skuldh eller diäfwlsins ilhärska" MP 4: 106.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back