Þy

Old Swedish Dictionary - þy

Meaning of Old Swedish word "þy" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þy Old Swedish word can mean:

þy
L. A) adv.
þy
1) derför, fördenskull. til at baþe wari män ok swa adþri thär i härramanna gardþum thiäna i wart riki at ther halle Friþ. .. sijn i mällin. .. thy firibiuthum wir hardlikä. at hwarte riddare äller swenäwapn. ther qwäde sik sin i mällin mäþ vquädthins ordhom SD 1: 669 (1285, gammal askr.). þy at þu bedes þik änga siala hialp i minne kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio. þy com þik þässä likama qual Lg.">Bu 175. " thy at han (konungen) är man til sjn naturlik skipilse, thy skal han liKLemming. 1846.">Va medh dyghd ok mandom" Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 14 (32, 15). " thy at j vngdemonenom ok j aldrenom döör en raskare ok annor senare en yngre ok annor äldre thy teknas wäl thessa liifsins ände j grafwom. hulkin alle skulu hafwa ok owir fara en swa ok annor swa" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 216. " for þy at þu vilde skaþa minom vin. far þy niþir ii KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diupt häluite" Lg.">Bu 19. " for thy at the KLemming. 1856.">SOm ther in gingo the rensadhos ther af allom synom syndom. thy kallas thän stadhin sancti Ivna legenden om Tungulus.">Partricij purgatorium" Ivna legenden om Tungulus.">Pa 11. ty han (menniskan) är dyrastr af allom creaturom, ty torf han dyrare ok kräselikare födho ok KLädhe än annor KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diur Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 40 (105, 43). " mannen är aff sin naturlik skipelse milder ok thydhelekur Fram firi all annor wärillik KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diwr: ok thi må han wara i samuaru KLemming. 1844.">Flera manna" ib 4 (9, 5). ta mannen hauer ey makt at huxa ok göra, tå warder han ther af möddr ok dröfdr til sin hugh ok sina skiäla. ok ty torf han haua stundom skämtan ok glädhi i sinom hugh ok hiärna. .. ok ty torue kununga ok höfKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dinga haua stundom lekara ok andra Fröghdelika skemptan ib 39 (101, 41). huilkin kunungur sum wardr girughr å sina vnKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Didåna godz, han är likare röuare än kununge. .. ok lika sik ey åtenast vith onda män. .. vtan likar ok sik vidh grym ok fwl KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diur. .. ty sighr salomon wise suå: at girughr ok gryMBr höfKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dinge är riutande leon ok swltin biorn iui sit fatökt folk ib 29 (72, 31). the KLemming. 1856.">SOm wantrodho dyKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKadhio. .. afgudh ok retto gudh. ok thy waro the fordärfwadhe mz vslom dödh KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 210. " thu skalt hwilas j mins gudhoms armom hwar ängin kötz luste är vtan andans glädhi ok lustilse. .. älska thy mik ensamin ok thu skalt hafwa al the thingh KLemming. 1856.">SOm thu wilt" ib 6. " thessa siw stena satta hänna (JungFru Marias) KLemming. 1856.">SOm mällan thesa siw lilionar hulka KLemming. 1856.">SOm waro j hänna krono thy thu hänna KLemming. 1856.">SOm brudh hedhra ok lofwa hona af allo thino hiärta" ib 96. " then far willer KLemming. 1856.">SOm skaIvna legenden om Tungulus.">Pat thingx älskogha säther for skaIvna legenden om Tungulus.">Parans älskogha thy är gudh älskande ofwer al thing" Lgren. 1866.">Ber 42. han war manneligen woxen. ty vnte konungen hanum got KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 7. " wy seem attu (KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birger Jarl) äst en äldre man ok tik er förre waan at dö än han (KLemming. 1856.">SOnen KLemming. 1846.">Valdemar) thy vildum wy honom rikit giffua vi hopum at han skal lenger liffua thy skalttu ekke warda vredh" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 185, 187. " jak lade raa mellan swrige ok skana thz angrade mik sidhen swa tiida ty vilde jak mz däner strida" ib (LKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 223. han sIvna legenden om Tungulus.">Parde hwaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKen bröskal eller kanna thy haffde han hyllisth af alla manna KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 435. " tha monde sik Ivna legenden om Tungulus.">Pafuens vilja saa laga ath capitel fik ey biscopz wald och thij wart stiktit mekit quald" ib 494. Lg.">Bu 175. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 3. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 371. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (LKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 215, 217, 221, 224. thy haua kununga ok herra Frögdhelika lekara ok sångara. .. at the ey sik förgriIvna legenden om Tungulus.">Pa i onyttom ordom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 55 (139, 60). thy wille war härra löna for os sinna til qwandz tima, at wi. .. skulom altidh tro wan domara wara komaskolande Lgren. 1866.">Ber 151. Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 4 (8, 5).
þy
2) derför, dess. " i förbindelse med en komp. och efter föregående negation. iak hauar opta takit tel tröst guþleka läst a min licama. ok aldre är iak þy bätre" Lg.">Bu 135. " vitus gaf faþur bötar mz bönom: eigh KLemming. 1846.">Var han þy bätre ok christo þäs tronare" ib 526. " hwat ey är iak thes wärre at han lastadhe mik, älla thy bätre vm han lofwadhe mik" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 297. " biscopins. .. badh läta ndher hugga thz trä at cristno folke sculde ängin ämpne aff thy til villo koma, tha vilde ey germanus thy hälKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dir (d. v. s. det oaktadt) läta trät nidher hugga" Lg.">Bil 904. " än thot synin KLemning. 1860. SFSS.">Bort tax af them (ögonen) ey thy sidhir ma likamin wara helbrygdha" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1. 99.
þy
3) dess, så mycket. i förbindelse med en komp. at þät scal thy fastare till witnis wara, tha bethis jac mins maghs insighle här fore SD 6: 76 (1349). " än alt licouäl ok än thy hällir (immo multo magis) bödh KLemming. 1846.">Var herra ihesus lypta af stenin" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 157. - dess, ty. mange stadhga KLemming. 1856.">SOm häLghe Ivna legenden om Tungulus.">Paua stadhgadho. .. til. .. siälanna helKLemming. 1856.">SO äru nw afskraIvna legenden om Tungulus.">Padhe for hulka thy vär (proh dolor) mange nye osidhi äru optakne KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 68. - þy. .. at, derför. .. att, dess. .. ju. thz ware rätuisa at männene skullin thy bätir lifwa at the äru mz mere mödho ok äruodhe atir löste (ut homines eo nelius viKLemming. 1846.">Vant, quo majori laKLemning. 1860. SFSS.">Bore redemi sunt) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 64. " at honom fore stodh thy hardhare fal at han höghra vpfore" ib 271. - þy. .. huru myKLo (mykit), dess. .. ju. thy tröstelikare vilia the synda huru myKLo meer iak tedhe them ok beuiste syndena wara lehda KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 64. thy meere KLemming. 1846.">Vardhir lönin huru mykyt mindra KLädhin äru värdh ib 3: 248.
þy
4) efter koncessIv föresats: dock, likväl, så. .. likväl. thy at iak veet at thin signadhe heLghe likame äras i hwarie stundhinne mz hymerikis sangh. thy wil jak osniäl perKLemming. 1856.">SOna sighia honom lof ok hedher mz minom syndogha mun KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 149. JFr þy at 4.. B) konj.
þy
1) derför att, emedan; jFr þy at 1. ty han (menniskan) är dyrastr af allom creaturom, ty torf han dyrare. .. födho ok KLädhe än annor KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diur Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 40 (105, 43). KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 4153. " thy jak KLemming. 1846.">Vart konung slo han mik i häl" ib 1: (LKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 220. ib 221. " lät en mäktogh quinna i stadhenum bära sik thiit (till kyKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKan i hvilken den hel. Germani lik KLemming. 1846.">Var) thy hon i mang aar hafdhe warit al KLemning. 1860. SFSS.">Bort numin oc beddes thes heLgha manzins hielp" Lg 3: 236. " han förde barnet hem mz sik, oc wilde sig ther en KLemming. 1856.">SOn vp föda ty han encte barn haffde" KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 122. " gör dyäffwlan ath ty hon wil ekke göra honom j moth KLemming. 1856.">SOm bakdanthar, swa haller hon mz bakdantharens tal" Gers Frest 13. KLemming. 1856.">SO 150. Lg 3: 231. " KLemming. 1844.">Flores KLemming. 1846.">Vardh gladh thy (för tha?) han thz hördhe" KLemming. 1844.">Fl 627. - ty. the skulu alle redho KLemming. 1846.">Vara mz thera thing til stranda thy nu bläs bör Fra lande KLemming. 1844.">Fl 626. " konungen kende henne strax thy thz war hans broderdotter" KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 5. " lithet är af biscop KLemning. 1860. SFSS.">Bofuo schrefuet thii litet war af honom bedrefwit" KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 492. " han twinade KLemning. 1860. SFSS.">Bort i al sin tidh, ty war herre war honum oblid" ib 497. " mz hwat iärteknom gud äradhe han. kan manz tunga ey fullelica vt thrykkia thy än tho han ligger i ordh. dödher for mannom. tho pröwas han daghlica liwa i iärteknom oc äro" Lg 3: 236. " thu skalt tik ekke förffära ällar rädhas, thy the skulu tik enkte onth ögra" ib 687.
þy
2) om; jFr þy at 2. i förbindelse med ett föregående sKLemming. 1846.">Va sum. thz fulkompne wtan dualw, swa KLemming. 1856.">SOm thy thz ware bwdhit aff gudhi KLosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 190.
þy
3) thy. .. än, om. .. än. täkkes tik längher min tiänist, thz aan iak tik wäl, thy thz ware än i alla thina liffs dagha Lg 3: 687. ib 24.
þy
4) att? [han KLemming. 1846.">Var] harder oc staKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer oc iller at widerfas. ty hanum war (för ty war honum?) forekastad. ty (skriffel för at? Cod. B ath 330) han war likare trwll än man (er honum þvi brugðit. at hann er yuirliz sem troll en æigi sem menn) KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 127 ; jFr A 1. wideke tog hans twnga oc blodgade sit harnisk oc sin häst, oc twngona bant han i manen for iartekne skuld. ty han wilde ekke liwga (til iartegna at han lygr æigi) ib 139 (måhända att föra till 1). forthi thi (skriffel för forthi el. forthi at?) iak haffwer i nath haffth ena heLgha wako nath Lg 3: 135.
þy
1) derför att, emedan. þy at þu beds þik änga siala hialp i minne kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio. þy com þik þässä likama qual Lg.">Bu 175. " thy at min härra ihesus gudz KLemming. 1856.">SOm kom owan aff hympnum nidher til jordhinna: thy skulde ok hans kors: hans hofwod atir vp lypta" Lg.">Bil 107. thy at han (konungen) är man til sijn naturalik skipilse, thy skal han liKLemming. 1846.">Va medh dygdh ok mandom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 14 (32, 15). " thy at ther war ilt til stena tha bygdo the eth hws aff trä" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3227. " tedhis hon (den aKLemming. 1844.">Flidnes själ) thik KLemming. 1856.">SOm stiärna j ypno kari ok thz KLemming. 1846.">Var thyt (quia) han bran j minom kärlek" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 85. " jak thakkar thik. thy at (quia) thu gaf hänne thz hänna hiärta astundadhe" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 113. " göta drotnug KLemming. 1856.">SOm vtländes kallas longobarKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di. þy at þe läto skiäg växa KLemming. 1856.">SOm ryzom. bygde sancto iohanni baptiste faghra kyKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio" Lg.">Bu 56. - ty. en kyndelsmäsKLemming. 1856.">SO dagh: com hänne sua fal at hon gat eigh hema mäsKLemming. 1856.">SO hört: þy at hänna prästar KLemming. 1846.">Var fiären farin: ok eigh gat han tel hänna comit: ok eigh hon tel KLemming. 1856.">SOkna kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio: þy at hon hafþe siin KLäþe saalt: ok giuit fatöko folkä Lg.">Bu 11. riþer gyäster aaf garþe wreþer, att han fik egh allan wiliä sin györa, györ han annan tijma for þätt sama draap, saar, bloþwite äller blanaþ. .. stande sama rätt sum för är sact: þy att han agher egh hämpnäs äffte brotlikum pänningum sinom firi gyästningh sinä SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). " kyäres ey sum för är sakt, þ jär hwars manz kiärä vm þäsKLemming. 1856.">SOn maal döþ oc ogild, þy att all kiärumaal sum länge standa vkiärdh, dragha giärnä vsannind in till syn" ib. " troen är thänne hoFriddarin KLemming. 1856.">SOm weet bäggia thera älskogha. än han afun them han äkke. thy at han letar äkke sina. vtan herrans äro" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 113. " fa hänne thz hon bedhis. thyt (quia) hon roIvna legenden om Tungulus.">Par äpte os ib. "ib 172. " hänna hugher. .. wardh aller swa andelikin aff kötlikum at hon glöKLemming. 1881--82. SFSS.">MDe jämuäl alla wärlKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dinna blygdh thyt hughin KLemming. 1844.">Flögh aldär innan himomin" Lg.">Bil 264. " KLemming. 1856.">SOllanera ma han (påfven) väl hafa, þa han ser þäs þarf KLemming. 1846.">Vara, eg fore þy at þe formagho hans lif väria, þy þät är iguzs hand. .. vtan fore þy ma han þem hafa, at han ma þem at styra þär mot rätuiKLemming. 1856.">SOnne göra" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt)179. hop thz KLemming. 1856.">SOm synis är ey hop, thyt (nam) hwi hoIvna legenden om Tungulus.">Pas nakar thz han se Lgren. 1866.">Ber 4.
þy
2) i den händelse att, så vida. aller män skulu thät vitä, mik haua forLg.">Buthyt byriere, ok hwaryvm athrum manne. .. mit fäthärnes gooz. .. at KLande ällär afuäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiä. .. vtän thy at han thät taki (d. v. s. så vida han icke vill utsätta sig för att anses taga det) mäth rof äller ransväKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK SD 5: 280. (1344). - om. i förbindelse med ett föregående sum el. (KLemming. 1846.">Vanl.) sKLemming. 1846.">Va sum. hulkins kroppir swa rutin atir bleff KLemming. 1856.">SOm thyt han hafdhe warit dödhir vm fyra dagha KL 93. " nödhags han swa allom lydha. swa KLemming. 1856.">SOm thy at han barn ware" ib 251. hon tok vidh arneo oc födde vidh the fatiko almoKLemming. 1856.">SO KLemming. 1856.">SOm hänne gafs. swa KLemming. 1856.">SOm thyt thz hafdhe warit hänna eghin KLemming. 1856.">SOn ib 300. " runno hänne tarane swa at hon vätte alla fötrena a KLemming. 1846.">Varom herra. swa KLemming. 1856.">SOm thyt the KLemming. 1846.">Varen alle thwaghne" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 75. " the wantrösta af mino KLemming. 1846.">Valde swa KLemming. 1856.">SOm thyt iak see nw wanmaktogare at göra hwat iak vil än för" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 232. KL 39, 197, 247, 254. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 99. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 377, 2: 53, 3: 199, 273, 429. VKR XIII.
þy
3) om, huruvida. thy wille gudh os läta owitherlikin wara ythersta timan, at wi skulin wara altidh rädde och os swa til redha KLemming. 1856.">SOm wi witin ey thyt han skal i dagh älla morghon koma Lgren. 1866.">Ber 151.
þy
4) erhuru, fastän. " the ärw swa lik thy at the äro swa sär (Cod. A: tho the äru sär)" KLemming. 1844.">Fl (Cod. B) 905. thy at (quamvis) iak veet at thin signahde heLghe likame äras i hwarie stundhinne mz hymerikis sangh. thy wil jak. .. sighia honom lof ok hedher mz minom syndogha mun KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4. 149. þyt i uarin af kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiun forLg.">Buþit at höra mäKLemming. 1856.">SO þär gafin i ingte vm vtan gingin i kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiu sum fyr ib (Avt) 184. hirþdränger thän sum slikt talar a mot riddärä äller swenaKLemming. 1846.">Vapn. ik dyll þy at sant är. tha fyr än nokor häKLemming. 1881--82. SFSS.">MD görez thär äptir. tha wilium wir at þät kunnukt göres hans härrä SD 1: 669 (1285, gammal afskr.).
þy
1) i den mån KLemming. 1856.">SOm. thy KLemming. 1856.">SOm honom tiäktes aldren, swa tilöktes honom aff gudhi hymerikis gaffuor Lg 3. 264.
þy
2) såKLemming. 1856.">SOm, liIvna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSom. thy KLemming. 1856.">SOm (sicut) han fulkompnade mz gärningenne thz han loffwade. .. swa twärt amot skal han latha idher offwiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKomma thz ondha mz hwilko han idher hotade MB 2: 62.
þy
1) derför att, emedan. saara sygher the iomFrugha thy thz hon KLemming. 1846.">Var stad ij KLemming. 1856.">SOrghsins lugha hon veet sik änkte taka til radha Iv 3792.
þy
2) om ock? iak ma idher ekke mäla a moot thy thz (motsv. ställe i en Dansk text: do ath) iak thäs aldrigh fanger KLemning. 1860. SFSS.">Boot Iv 3744. - JFr hälder, þylder, þäs, ä, än.

Part of speech: ab, kn

Additional information: adv. och konj.

Grammatical aspect: adv. konj.

Alternative forms or notes:
  • þ L.
  • dii BSH 5: 582 (15717)),
  • swa myklo
  • sum )
  • þy at
  • þyt Bir 4: (Avt) 179, 184, 185. thyt Bil 264 ; KL 39, 93, 197, 247, 254, 300 ; Bo 75, 99, 113, 172 ; Bir 1: 232, 2: 53, 3: 85, 199, 273, 429 ; BSH 1: 198 (1387); Ber 4 ; 151. thit Bir 1: 377 ; VKR XIII ),
  • thy sum ,
  • thy thät ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back