Þylder

Old Swedish Dictionary - þylder

Meaning of Old Swedish word "þylder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þylder
eg. derför el. fördenskull snarare el. mer; så mycket mer; det oaktadt, likväl. þot huaro at þän är annar guzs kungar skal vara þylar ma han mäþ þoleko framkoma mz minsta vaþa Bir 4: (Avt) 185. thot huaro är thz annar som gudz konungir skal vardha än thydir ma han mz tholko framkoma mz minzstom vadha ok skadha ib 2: 260. kring vm husit stodho mange diäfla oc huar thera hafdhe spiut ok kniff oc swärdh. .. ther mz stungo the gönom husit ok j siälina thyldir syntis som huart vaknit hafdhe a sik eet motstandilse ib 257. - (?) ära vari thik. .. ther af dözsins rädde i thinne bön swetis blodhe. ok thy leder (för thylder?) giordhe thu äptir thy thu siäluir vilde ok thin kärlek fore thino handvärke vppinbaradhe (et mihilominus redentionem nostram, quam facere vobeas, perfecisti, et taliter caritalem tuam, quam habebas ad genus humanum, manifestissine ostendisti) Bir 4: 134. - i förening med en efterföljande negation. thöm som vaghin gaar ther ledhe til äuärdhelikit liiff. tha är then hälghe ande närmer mz sin inskiutilse oc diäfwlin fiärmeer. thyllir latir han ey af sinne odygdh thöm wara vtan frestilse. tha then väghin gangis ther ledhir til thuran i äuärdhelicom dödh. tha är diäffwlin näst mz sin äggilse. thyllir latir ey gudz dygdh af at hanna han stundom mz sin sökilse Bir 4: 128.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • thyldir.
  • thylir.
  • þylar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back