Þyn

Old Swedish Dictionary - þyn

Meaning of Old Swedish word "þyn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þyn
tön, rymdmått (för spannmål el. mjöl, någon gång för smör) av en viss storlek (i allmh. motsvarande sex spann). JFr O. v. Friesen, Xenia Lideniana 241, S. O. Jansson, Nord. kultur 30: 27, L. Former, De svenska spannmålsmåtten 165 ff. för än the capellen hafuir fangeet nyo thyni kornSD 8: 29 (1361, Östergötland). quatuor thyn annone ib 61 (1361, Östergötland). " jtem villice mee botildi vnam vaccam i. thyn siliginis iiijor thyn ordei ib. skal lhan mik gifwa thyungu thyni korn om hwart arith" ib 269 (1362, Västmanland). fyra thyne landgilde i hallasta i halla sokn SD NS 3: 303 (1418, avskr., Södermanland). at wi henne wart godz ok gardh, som är ij fulla attunga jordh i biärlösum, iiij thönir korn affgiäldz. .. oplatit ok tileeghnat haffuum ib 552 (1420, Östergötland). nybböle, som är ij fulla attunga. .. iiij thöön korn ok ena halff march päningis affgiäldz i sami liongx sokn liggiandis ib 552 f. tilbindom wi os. .. for:de kyrkio hwart aar giffua skula iiij thöner konr ib 553. 1 thön korn, 1 tön malt HSH 17: 190 (1524? Småland). afFradhit är annadh aridh 10 thyni korn oc annadh 11 thöni VKJ 10 (1447, Östergötland). ther är 8 landbo oc hwar thera gör thwa thön korn ib (1447, d:o). ib 49 (1466, d:o). debet 2 thyn miöl ib 116 (1466, Småland). vj thynne myööl Arfstv 62 (Kalmar). xxij tynn smör ib 71. ib 72. " näsio quern ij tyni oc xij aala" ib 81 (Småland). hans fulla arliga afFrad aff jordene som är j tön hwart ar j xij aar Uppl LagmanSDomb 7 (1490). " the göre oc 4 töner korn aff enne ängh i mossanom" VKJ 10 (Östergötland). ib 46, 47, 49 (d:o).. .. saalt oc oplatit haffua. .. en tön aarliga ränta aff mith godz halstra Brasks Kopieb 27 (1518). JFr tunna.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • thyn SD 8: 61 (1361). tön Uppl Lagmansdomb 7 (1490); VKJ 47 ; Brasks Kopeib 27 (1518); HSH 17: 190 (1524?).
 • thyni VKJ 10 (1447).
 • thynne Arfstv 62.
 • tönner VKJ 46, 49. thöni ib 10 (1447). thön ib 49 (1447).
 • thyni SD 8: 269 (1362).
 • thyne SD NS 3: 303 (1418, avskr.).
 • tyni Arfstv 81.
 • thönir SD NS 3: 552 (1420).
 • töner VKJ 10.
 • thyn SD 8: 61 (1361); VKJ 116 (1466).
 • thön ib 10 (1447).
 • thöön SD NS 3: 553 (1420) ),
 • *thynia land
 • thönia- )
 • thynia sädhe (tyne-. tönya-. thöni-),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
Brasks Kopieb
Biskop Hans Brasks kopiebok. Bilaga till Östergötlands Fornminnesförenings Tidskrift. I. 1875.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back