Þyþa

Old Swedish Dictionary - þyþa

Meaning of Old Swedish word "þyþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þyþa
3) betyda, beteckna, innebära, åsyfta. for baden järteknen skull begärade the cassandram konung priamj dotter skulle komma oc bethee them hwad thz haffde tydha Troj 258.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • tydha.
  • thydde) ,
  • þyþa ut , uttyda, förklara. hwat som thär war thungt. .. at begripa, thät thydde han wt oc giordhe thät lät at vndirstanda Hel män 167. - Jfr uttydha.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back