Þyþisker

Old Swedish Dictionary - þyþisker

Meaning of Old Swedish word "þyþisker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þyþisker Old Swedish word can mean:

þyþisker
L.
þyþisker
1) tysk. . .. göskan ok annan þyþiskan SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 37 (i E. Ljung, Söderköpings hiSToria s. 352). ib 38.. .. hwitan thyskan pänning fore siäx pänninga swenska RP 2: 174 (1389). köpsuena, töske och suenske, leggie sin. .. lang kniffue aff wijdh sine xij (12) marck STb 1: 495 (1482, Burspr). han. .. war tösker och heet mickel STb 2: 562 (1491). en tunna tySTh öll STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 132 (1506, H. Gadh). tidska bagaren STock Skb 166 (1521-22). - ss tillnamn. margarete, relicte petri thysk SD 6: 299 (1351). karine dydeska Skotteb 74 (1461-62). hedewij tyska STb 1: 159 (1478). jacob tijsk GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 268 (1507). volff tiässk ATb 3: 321 (1519). henrik tysk STock Skb 139 (1519-20). albrik pedersson tiskär HLG 3: 65 (1523). - þe þyþisko, tyskarna. then ogudelig gerning som skedde j berwen aff the tyska oppa bisschop törlöff G. Carlsson, Kalmar recess 1483 s. 69

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • thysk SD 6: 299 (1351) ; -an RP 2: 174 (1389).
  • tysk Stock Skb 139 (1519-20); -a STb 1: 159 (1478); G. Carlsson, Kalmar recess 1483 s. 69. -e BSH 5: 135 (1506, H. Gadh).
  • tysth BSH 5: 132 (1506, H. Gadh).
  • dydesker: -a Skotteb 74 (1461-62). tidsker: -a STock Skb 166 (1521-22). tiskär HLG 3: 65 (1523). tijsk GPM 2: 268 (1507).
  • tiässk ATb 3: 321 (1519).
  • tösker STb 2: 562 (1491); -e STb 1: 495 (1482, Burspr). Jfr Sdw 2: 1329),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᚦᛁᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back