Þyþisker

Old Swedish Dictionary - þyþisker

Meaning of Old Swedish word "þyþisker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þyþisker Old Swedish word can mean:

þyþisker
L.
þyþisker
1) ss tillnamn. " karulo thyzkä" SD 2: 686 (1296). " karolus thidhiske ib 525 (1308), nyare afskr.). chriSTina dicta thyska" ib 4: 695 (1340). - þe þyþisko, Tyskarne. the tyzsko han haffde thär them satte han nidh i köpSTadha STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2761. ib 2772, 2784, 2792, (sfgn) s. 189, 191, 2: 378, 380, 382. STändelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i STockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. poST., s. 212--215.">OB 212, 213, 214. " at thee tyske faa swar ighen innan xiiij (14) daga" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 186 (1507). - suSTycken på Forn Svenska.">BStantivt. annär götskär ok annär þyskär SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 34. ib 37, 38 (dessa tre STällen, särsk. det siSTa, äro dock icke med säkerhet att föra till förevarande afdelning). en þyþiskar (senare ändradt till þiskar) mz sinom syni. .. geSTe en STaþ som hete tolosa Bu 170. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3871. scal aldre svvensker kära a thydzskan STändelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i STockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. poST., s. 212--215.">OB 214. " skulde ey thydzsker kära a svvenskan" ib. " at thyske oc svvenske skuldo saman bliva i nödh oc loST" ib 213. han sampnade STaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKlika sik med däni ok tyzska mz i bland STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3168. ib 3326. " tw skip mz tytzska komo tiit" ib 3260. ib 3235. " mange tydeske waro ther medh" ib 4202. han. .. STridde faghran sigher aff thydiscum STenianus. Se Lg.">Bil 385. hedhne män. .. kalladho. .. annan dagh diem solis, aff solinne. som wi kallom än sunnodagh epter waro gaMBlo maale som thydhiske oc ängslike halda än MB 1: 68. " han war thydzkir" ST 451. ib 450. Fl 1352. war han tydisk älla wind STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4097. ib 674. " slogho en titzskan swa vmsider ath hine wordo alle STändelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i STockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. poST., s. 212--215.">OBlidher ib 2780. mong en tydzk tha sigia nam jadut dat ich to sweden qwam" ib 2: 8981. " ib 1: (sfgn) s. 188, 189. en gamal tijsk myn herres tienere" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 554 (1512). Af de anf. spräkprofven kunna Flere föras till thydhisker, m. - þyþisk land, Tyskland. helena. .. förþe hans ben tel treuer i þysco lande Bu 200. " en conungher j thydhisko lande" STenianus. Se Lg.">Bil 300. ib 309.
þyþisker
2) (genom missförSTånd af Lat. tuscus el af ett tuskan i originalet) Tuskisk, från Etrurien el. Toscana. linus. .. thydhskir (Cod. C thu[s]kan 993) at ädhle (ytalicus de regione thiscie) STenianus. Se Lg.">Bil 309. " lvcianus förSTe swa kalladher thydiscan (sannolikt af ett äldre tuskan) (Cod. C tydisker 1012) at edhle (natione thuscus)" ib 451.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • tydesker: -e RK 1: 4202.
 • thytiskir Bil 970 ;
 • -o ib 980.
 • thydzkir ST 450 ; 451; thydzk Fl 1352.
 • thydzsker StadsL Kg 2 a: pr; OB 214 ; -an ib. tydzker: tydzk RK 2: 8981 ;
 • tydzske ib 5133.
 • thytzker: -e MB 1: 68.
 • tytzsker: -ä Lg 3: 562 ; -o ib.
 • tytzker: -a RK 1: 3260.
 • thyzker: -a SD 2: 686 (1926).
 • thyzsker StadsL B 22: 5. tyzsker: tyzsk RK 1: 3871 ;
 • tyzska ib 674, 3168, 3325, 3326.
 • þyskär SR 34 ;
 • -o Bu 200.
 • thysker StadsL R 5: pr; -a SD 4: 695 (1340), NS 1: 180 (1402).
 • tysker LB 2: 44 ;
 • -a Lg 660, 675, 3: 161 ; Di 258, 279 ;
 • -an SR 34 ;
 • -e RK 3: 541. þiþisker L.
 • titzker: -an RK 1: 2780.
 • tidzsker: -a ib (sfgn) s. 168, 189. tijsk FM 554 (1512).
 • thyzt Fr 3203.
 • tyzdt LB 7: 79.
 • tyst Lg 3: 161),
 • thydhiska land
 • thydhiska rike ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᚦᛁᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back