Tima

Old Swedish Dictionary - tima

Meaning of Old Swedish word "tima" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

tima
1) hända, vederfaras. med dat. en dagh oc annan timde honom enkte. än siwnda daghin bleff han dödh aff bradhom dödh SvKyrkobr 70. 2) tima, hända, inträffa. - ske, äga rum. at thät annan tiidh tima scal SD 8: 161 (1362). - hända, ske, gå, opersonl. hwilka ledhis thät hälzt tima konde NMU 1: 68 (1381).

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • timde. Jfr Sdw 2: 1316) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᛁᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back