Tima

Old Swedish Dictionary - tima

Meaning of Old Swedish word "tima" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

tima Old Swedish word can mean:

tima
L.
tima
1) hända, vederfaras. " med dat. (el. en form som kan vara dat.). swa at thöm enkte argt tyme eller henda skAl" BSH 1: 132 (1371). " mykyn lykka thiMDe hänne j Alla hänna dagha" Bil 901. " at hånom älla hans folke time ey ofmykin skadhi älla blygdh" EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 82 (203, 90). " All the ordh oc gerninga, som gudh hafdhe wisath them, oc them haffdhe timpt" MB 1: 427. " mik är timpt een ära" Fr 2206. " thik timar hedher ok glädhi stoor" Al 6519. före the woldgestning ok vfok mik af them tiMDhe SD NS 1: 238 (1403, nyare afskr.). sagþo þe hanom huat þöm tiMDe Bu 137. " hwath mik är tiimpt ok äkke drömtp" Iv 157. " huath honum var timpt til ärä" Fr 2166. när skAl thz. .. tima mik, at iak swa ledher blanzaFluur Fl 877. " henne tymade ok thz mangom lyster" EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 76. " ther Alt kan huxa ok warna thz han (för hanom) må tima" EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 79 (195, 86). " sidhan hanom nokoth timt är ib. "Bu 516. Bil 124. MB 1: 334. Bo 138. Fr 1332, 1394, 1980.
tima
2) tima, hända, inträffa. wm then thima thiMDe eet wndher j Franka rike Bil 709. aff hwilka manna wangömslo skadhi thimar MEG (red. A) 55. ib (red. B) 59. EG 65. " thässe thing skulo tima" MB 1: 417. " thet All ting swa timat och skedt ära" SD NS 1: 199 (1402, nyare afskr.). þär tiMDe þät här sk[r]iuas Bu 22. ib 175. " þätta timaþe a sancti andree dagh" ib 178. " hwa weet hwath som timar än" Al 176. " thz timpde swa som nw är saght" ib 4101. timar thz stundom at wi se glädhi marghom lwndom ib 6471. " thät thiMDhe at the foro j en skiphär" Bil 865. " kan oc swa tyma at dan niclesson fAlder Fra" SD 5: 567 (1346). Bil 876. EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4187. Al 5620, 6031, 7823. MD 338. - (?) timanda tingom (då tingen tima, medan händelserna ännu pågå+) skAl man sik ey vp å noket fästa, ok änkte ther vm wist at döma (de duBilis non definas, sed suspensam tenas sententiam. Nihil inexpertum affirmes) EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 20 (51, 22). - ske, EGa rum. tha gudh wil at thet (konungavAlet) annan tidh tima scAl BtFH 1: 456 (1362). - hända, ske, gå. opersonl. kom ther samuledh til mz abimelech. .. som för tiMDe mz pharao MB 1: 196. - med dt. oppå thz oss skulle täss bäther tyma EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (sista forts.) 4745.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • tyma.
  • timpde.
  • timaþe.
  • timpt.
  • tiimpt.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᛁᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back