Töfring

Old Swedish Dictionary - töfring

Meaning of Old Swedish word "töfring" (or tøfring) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

töfring (tøfring)
dröjsmål, uppskof. dilacio, töffring GU 8. ware thet. .. . swa at mina arfua wilde ther noghra neyseghn innan hafua äller töghringh SD NS 1: 73 (1401). " aakir kordhn takis j geen som wr oc bortfangin är. .. vtan alla geensäghn oc töfring" VKR 42. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 120. " hans peninga. .. beredhe, vthan alla töfring eller längra fördragh" SD NS 1: 137 (1402, nyare afskr.). ib 264 (1403, gammal afskr.), 275 (1403, nyare afskr.), 588 (1406), 675 (1407), 2: 128 (1409). skal aff at bryta innan xiiij (14) dadhga the bygning han a brunnen olaghlica bygt hafdhe vtran alla länge töffring SJ 84 (1441). " rikesens radz breff fik han tha han sculle til stocholm fara oc vtan töfringh när them wara" RK 2: 2600. ib 9130. - dröjsmål med erläggande af (ngt). tilbindom wi oss. .. at oprätta. .. honom allan thenscahda som honom. .. fore the järn Summo langa töfring ok sena beredhning komo henda SD NS 1: 108( 1402). - krångel, svårighet, hinder. wilkorar iac mic oc til bindher. .. ath widher läggiä for:de. .. benkth krok eller hans arfuom. .. swa godh engh j geen widh mina godha tro oc sannindh wthan alth argh eller töffringh FH 2: 13 (1300). " andelikx liffwrsins widhasta wägher kungörs allom ahörandom wtan alt hindher ällir töffringh (omni difficultate remiota)" Su 265. - Jfr fortröfring.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so töfring may have also been written as tøfring

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • töghringh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᚯᚠᚱᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back