Tolf

Old Swedish Dictionary - tolf

Meaning of Old Swedish word "tolf" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

tolf
tolv. Jfr Sdw 2: 1316. ther epter leet jak tolff män wp aa thetta malaet koma Sd 8: 195 (1362). hwart altarä aff them tholff skal hafwa halfft thridhia alin i längdinne Hollman Bir Extr 233. äpther thy, som thwe withnadhe. .. ok tholff aff näpdhenä [!] sannadhe NMU 1: 117 (1441).

Part of speech: nl

Additional information: räkn. L.

Grammatical aspect: räkn.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᚮᛚᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back