Tolf

Old Swedish Dictionary - tolf

Meaning of Old Swedish word "tolf" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

tolf
tolf. " the sculu skiära sik mäþ tolf mannum" SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). hawm wi sat ok skipat j hwarri laghsaghu tolf män. som heter konungs näfnd ib 5: 605 (1346). " gywom wi þem tolf. som skipaþe äru jþre laghsaghu. .. fult wald. .. sannynd j þolicum malom. .. vtletä" ib 606. han. .. lärþe himirikis up gang at tolf dygþa trapom Bu 185. " tolf aff them hioldus visaste ok störsto mä stara" Bil 80. " tolff patriarcha släkter" MB 1: 266. mz tolff apostlom Bir 1: 336. " hauer thet af åldr warit gamul sidhwänia romara ok franzeska, at the haua walt vt af sik tolf the första, the al höghmäle skulu wägha ok röna medh skiäl ok sannind" KS 71 (174, 77). tolf oärlik åthäue ib 45 (115, 49). te äru tolff, thr wis kunungur. .. skal akta. .. tå han stridha wil ib 82 (203, 90). tolfhundraþa mark swennscä pänningä SD 5: 564 (1346). " tolf hundraþ män" Bu 529. " tolffaara pilther" MD (S) 242.

Part of speech: nl

Grammatical aspect: räkn.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᚮᛚᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back