Trylla

Old Swedish Dictionary - trylla

Meaning of Old Swedish word "trylla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

trylla
. göra till troll; förtrolla, förhexa. skalt thu engin thrylla ellir mz truldum willa ST 32. " j thänna trylta preSTenom aff trolkonone" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 5. ib 4. " eSThw trilth aff criSTnom mannom och komith till thera tro" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 148. - genom trolldom bringa (tillngt) el. försätta (i ett tillSTånd). jak är swa som en herra hwars syni härrans owin hawir. .. nidhir thrykt oc trylt at ära sik STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 217. " een preSTir tryltir (fascinatus) aff ene trolkonu til kötzsins skörlimnadh" ib 5. " at nakor. .. ware swa fatadher, bebwndin ällir tryltir j nakon orenan oc oloffligan kärlek" Su 365. - Jfr trolla.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ter.
  • triith Lg 3: 148),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᚱᛦᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back