Trylla

Old Swedish Dictionary - trylla

Meaning of Old Swedish word "trylla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

trylla
. göra till troll; förtrolla, förhexa. skalt thu engin thrylla ellir mz truldum willa ST 32 . " j thänna trylta preSTenom aff trolkonone " STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 5. ib 4 . " eSThw trilth aff criSTnom mannom och komith till thera tro " STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 148 . - genom trolldom bringa (tillngt) el. försätta (i ett tillSTånd). jak är swa som en herra hwars syni härrans owin hawir . . . nidhir thrykt oc trylt at ära sik STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 217 . " een preSTir tryltir (fascinatus) aff ene trolkonu til kötzsins skörlimnadh " ib 5 . " at nakor . . . ware swa fatadher, bebwndin ällir tryltir j nakon orenan oc oloffligan kärlek " Su 365 . - Jfr trolla.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ter .
  • triith Lg 3: 148),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᚱᛦᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back