Und

Old Swedish Dictionary - und

Meaning of Old Swedish word "und" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

und
ett sårs yttre del el. mynning; sår. gaman är grön wndh GO 749. letandis j hoffdheno stadhen til vndhena ällir saret MB 2: 83. " aoth. .. thok swärdhit. .. oc infäste j qwidhen, swa starKLiga at hiältith äptirfölgde iärneth j vndhinne" ib 76. " hwa aff them ormom fik en vnd han skulle dö i same stund" KLemming. 1862.">Al 9297. " han hafdhe margha diwpa vnder" ib 3507. " lot binda thera vndä" Iv 5353. " lät han vellande watn ifuir hans blodhugha vnde" Bil 327. ib 244, 473, 724, 801. Iv 3432. LB 3: 59. thz. .. menar wnde oc KLemming. 1862.">Al saar ath widhKLemming. 1868--73.">AS ib 148. fäl honum (hästen) a jordena och bren ena wida wnd wp wnde sporomen aa baadom sidomon och bren ena wndh wnder stierthenom ib 2: 70. " skär a huirfiinum i licumscänum ena sinu. fingirs bretä oc somä väl atir vndena Hästläked. i" KLemming. 1868--73.">AS 136. wars herra pina oc hans vnder MB 1: 387. " vidhir at hon saa vndena bad sidhonne oc handomen" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 210. " atirgöMDe var herra iheSus sik arrin af vndomen" ib 238. vndanna väRKir ib 182. " vi hannadhom. .. thina sara stadhi ok wndir ok thina limmi" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 137. " thän som. .. sik fullelika mik widherlikar, bärande i sinom kroppe min saar oc wndher" Su 36. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 200. MP 1: 127. MD 40. Su 39, 45, 402, 404, 405, 414, 416. " the fäm vnder som the lagdho a gudz son" MB 1: 379. " lKLemming. 1868--73.">AS hon idhkelica bönenar af vars herra fäm vndom" KL 346. wm thina hälgKLemming. 1868--73.">ASta fäm wndir Su 322. ib 49. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 25 VKR 70. MD 41, 43. LB 2: 67 (på två st.). the KLemming. 1862.">Altiidh sworo om the hälghe fäm wndher RK 3: 2772. heela oc atherläk mina synda saar oc wndha (peccatorum meorum vulnera) Su 187.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ir.
  • -ar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚢᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back