Und

Old Swedish Dictionary - und

Meaning of Old Swedish word "und" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

und
sår. " jak ser j hans handom wndena epter naglomen " STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 4 . " mädh ypnom wndhom, färsk saar, och aller blodogher " SvB 516 (b. av 1500t.). - guds fäm undir, KriSTi fem sår. ss ed el. bedyrande el. svordom. mz fafängo talan ellir STorom eedhom ellir dkeligha bannan ellir swärian om gudz dödh pino ellir licama ellkir fäm vndr etcʳᵃ SvKyrkobr 343 . STodh . . . erik olsson fore rettin ok swor om gudz fäm wndher, ath han aldre effter thenne tiidh will argha, wntsiga eller fegda nogan byggians man eller borgare her i STocholm STb 1: 222 (1479). gudz fäm vnder, the fändens skeffla j STocholm the äre mik skylloge och andre ib l2: 250 (1488). Jfr godesunden. - hälgha fäm under, KriSTi fem sår. ss föremål för kult. . . . twa messor, the ena swngna om fredagin aff the helga fäm wndher STb 2: 118 (1485). ib 128 ( 1486) . til helga fem wnders prebende j bykirkian ib 573 ( 1491) . ib 3: 378 (1498).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -er )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚢᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back