Unna

Old Swedish Dictionary - unna

Meaning of Old Swedish word "unna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

unna Old Swedish word can mean:

unna
L.
unna
1) förunna, förläna, beskära, låta få, gifva, skänka. ma han (brudgum) hänne (brud) vnnä saklöST klenät äffter sinne makt oc villiä Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). skodhe ok witi hwath han gifwer äller hwem han sina gafwor an Al 1331. " hon vnte honum oc gaff aff kärlek Alt thz SOm hon atte lifwandes" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 28. ib 29. " vnne honum ey minzSTa fiät aff jordh SOm han bedhis aff honum" ib 3: 332. " thry thingh an iak thik ok latir iak thik hafwa" ib 1: 248. " iak vnte ok gaff mannenom Alt got" ib 202. " mz then hielp oss gud vnte ok gaff" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4487. " ensamit himeriki er swa goth at gudh an thz enghom vtan sinom winom ok ensamit heluite swa ilt. at han an thz enghom, vtan sinom owinum" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 647. MB 1: 252, 253. maghom wi tha se hwath gudh an mik fore mit ärwodhe ib 223. " odherne han liffwit an" Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 268. an mik gudh badhe liiff oc äSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne iak skAl thin laST wäl ärlika häSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPna STephens. 1849.">Iv 530. " om gudh hanum the äro an" ib 1650. ib 4420. " om gudh mik the lykko an" ib 3089. ib 376. an oss gudh barn Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 297 (1403). " ib 389 (1404). beDiplomatarium Dalekarlicum. USTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDis han af gudhi thre enkannelica bönir SOm gudh sculle vnna thöm i ybernia" STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 4. idhir abbatisse oc conuentuij j wazSTena cloSTre vnnom oc gifuom wi macht at taka swa dana quinnor. .. til at hAlda vppe medh idhir idhra thiäniST VKR 3. MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansgarius, äpter thy gudz nadh hanom enkannelika unthe (dSTephens. 1849.">Ivina largiente gratia), tha vpböriadhe han sitt häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha lifverne i sinom vngdom MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 177. - förunna, vilja gifva. kunugen böþ hanom gul ok görsema. SOm han mäST vilde. georgius böþ gSTephens. 1849.">Iva Alt þät fatöke folke SOm han hanom vnte STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 492. " girnas ey meer än gudh thik an" Al 2969. " han (Gud) er welduger ouer them bade !UDiplomatarium Dalekarlicum. USTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: jorderikis Frygd ok hymmerikis nade) at giffwa ok läna hwem han thz an" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 5. mz thera eptedöme SOm vnto thöm i andro skipi varo af sinom mango fiskom STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 160. " han gaff ok länte marghan län. .. ä swa hwariom SOm han an (vill)" Al 3801. " säter ther en forman annan hwem Alexander siälfwer an (vill)" ib 1640. - gifva, öfverlåta, afSTå. at jak hawer. .. skipte giort meth minom SOm henrike, vm hans mödherne. .. i swa mato at jak hawer hanum vnt oc v[p] latet min hAlua gardh a folingis gatw. .. item. .. ena STando aff iii tunnom oc ii viinfat lidugh Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 678 (1407). " thet jac. .. haffwer wnt giffuit oc wplatet oc nw ginSTan met thette mit opne breff wnnar. giffwer oc wplater gud oc sancte STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgitte j nadendAl mit faST Frelse godz reynila" SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 5: 232 (1517). - förunna, upplåta, tillåta att vara el. Bo i, låta, få tillträde till. dreff jak tik Fran mik, ey wndhanDis tik täkkelikit rwm at bliffua mz mik nec tibi in me locum ad mandenum permisi) Su 283. " haffwir jak wnth them (byggnaderna) oc tillatit minom winom" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 81. - förunna, tillåta, medgifva. wnuis them hugswAlilse wtantil (permittuntur eis SOlatia exteriora) STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 95. VKR 4. badh sancte martin for them andra riDiplomatarium Dalekarlicum. USTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDarenom. .. at han matte sit liif behAlda oc sina synDir bätra, thz wardh honom vmt ST 443. " thet vn jak honum gerna" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 678 (1407). Bo 211. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 687. " nar fadhren thz ey wille wnna til godho" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 218. " vnnom vi iþär þät, at i maghen oc scullin. .. haua fyoghärtaan raþmän" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 638 (1347). " vnnom vi meSTiärämannom. at þe oc þerrä swenä magho Frälslikä sökiä Allä köpSTaþ ib. "ib 637. SO 160, 161. atwij. .. haffua wnth och tillatid oc mz tesse wora opna breffue. .. wnna oc tillata ath gulsmidherne j STockholm. .. mago. .. Fritt oc qwitt ath haffua niwta oc beholda thet Altaret ib 163. " vntee och tillot jach. .. oc mz thetta mit opna breff tillather och wnner. .. thet. .. hanis laMBechtsSOn. .. ok hans näSTa arffwa mago oc skolo. .. behAlla All then hwsabygning. .. oc Al annan ägodelor SOm for:de hanis laMBrechtsSOn kendes widh. .. äpter marten Bornemandz dödh" Diplomatarium Dalekarlicum. USTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 3: 213 (1483). vnnä wi hännä þet samä Frälse nyutä Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 476 (1345, nyare afskr.). STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 498. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 44. " war herra. .. wnner abbatisSOnne. .. taka fyra wälFrägdadha män til brödher oc thiänara j hionagardhin" ib 94. " jak vnte thom matelica haua värlz hedhir" ib 3: 55. " jak är sant lius ther thik vnte oc lät ophögias (te ascendere feci) til keysarlikit vAld oc säte" ib 455. " ey swa got at han (Gud) an thz ey marghom sinom owinom ey oc swa ilt at han an thz ey mangom sinom godhom winom lofFlika at agha" MB 1: 253. " then rätthin widhersigher iak oc vnner tik han at brwka" ib 2: 213. ä medhan gudh an oss liffuit wAlda STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5008. tik är vnnat see thöm STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 236. " vnnis abbatisSOne taka in vm poortin fyra STechirhws quinnor" VKR 2. gud. .. vnne mik tik sköt atherse mz Frögd ok gläde SOm iak tik an STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1913. " latom them bher blifwa ther gudh them an" Al 33. - (?) the. .. vnto annureunt) thera koSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPanom SOm varo i andro skip at the skullo koma oc hiälSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa them STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 158.
unna
2) uana önska (ngn ngt), gärna se (ngt) vederfaras (ngn). han (djäfvulen).. . sagdhe sik thz enghum wnna STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 543. " hwar vnte androm iämwäl hans thärffwer SOm sik siälwom sina thärffwer" MB 1: 110. " vm vinin var sniällir oc gaff aff kärlek oc vnte (cuperet) thom got" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 136. " hulkin SOm höre baktAlan mot sik ok an ey ilt baktAlarenom" ib 3: 126. " thz jach an idher nokot omak" STephens. 1849.">Iv 1856. " han älskar iämcriSTen SOm sik siälffwan SOm enkte thz wnner honom, huilket han ey siälffwr wil haffwa, wtan hwat hälST goth han onzskar aff androm, thz wnner han oc honom" STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 49. iak an honum ey thz ävintyr at fanga STephens. 1849.">Iv 648. ysaac. .. an honum then hedher wäl MB 1: 212. " iak an thz swerd ängom bäter än tik" Di 86. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1914. - unna, vilja. närmande sig 3. hwa SOm thik an got MB 1: 215. iak an thik got fore andra säär Al 7713. " Alla vnte henne got (unnu hænne wæl)" Di 29. ib 35, 94. hon. .. vnte tha bäter detzleff än fader sin ib. " är thz dygdhelikt oc gudhlikt at vnna bäter sinom brodher än sik siälwom" MB 1: 245.
unna
3) tycka om, älska. sigh huru min herra an mik han an thik Frwa hiärtelik Al 469, 470. at iak hänne swa hiärtelika (ändradt till wäl) an STephens. 1849.">Iv 1033. Flores. .. then iak vnte swa hiärtelik Fl 1381. iak vnte. .. hänne siälfuer säär (Cod. B, C: jak hafde. .. hänne siälffwe kär) for Alla the ther inne är ib 1648. - unna väl, tycka väl om, tycka om, älska. arme ok rike vnte henne väl Fl 81. " iak veet hon vil honum gerna se; grefuin an ok honum väl b 185. här ligger. .. blanzaFlur the Flores vnte väl" ib 330. hon vnte mik iämwäl SOm sik ib 1655. " them an iak aff hiärtath väl" ib 1921. ib 126, 338, 352, 370, 600, 882, 1480, 1795. STephens. 1849.">Iv 1036, 1106, 5111, 5643, 5674. Fr 1402. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 5823. hertugh erik hade fäST en jomFru the han vnte bezST ib 1: 1833. " jek seger thz inthe creathur sinom skaSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pare är swa Suur SOm then arme syndoge man han är tho then gudh bezST an" Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 23. - tycka väl om, gärna vilja, gärna gå in på. jach an thz väl at Alle forfara om jach är swa ondher man sigher mich wara STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4768. " jak an thz wäll" Di 42. unna illa, tycka illa om, vara misslynt el. förbittrad på. iak thik illa an thz thu mik thz ey förra tedhe STephens. 1849.">Iv 526. " phillippo läke han illa an" Al 2568. " the böndher vnna idher Alle illa" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4460. ib 4994. " han an henne ey thäs wär" Al 346. - tycka illa om, vara missnöjd med, vara misslynt el. förbittrad öfver. jusse knwtzsSOn thz full illa an at nisse bagge sculle blifwa ther höffuitzman STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: s. 342. Flere herre wåe och mislynteh ath iag STodh för rikit, the thz illa wnthe ib 3: (siST forts.) 4640.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • an.
 • aan Lg 3: 687.
 • vn SD NS 1: 678 (1407). vnner MB 2: 213.
 • wnner Bir 4: 94 ; LfK 49 (på två st.); DD 3: 213 (1483).
 • wnnar FH 5: 232 (1517).
 • unnom.
 • vnna SO 160, 161.
 • wnna ib 163.
 • vnnä SD 5: 476 (1345, nyare afskr.).
 • vnne RK 1: 1913 ; Bir 3: 332.
 • wnne ib 4: 44.
 • vnnis VKR 2.
 • wnnis Bir 4: 95.
 • onte RK 2: 498.
 • vnt Bo 211 ; SD NS 1: 678 (1407).
 • wnt FH 5: 232 (1517).
 • wnth Bir 4: 81 ; SO 163.
 • vnnt ST 443.
 • vnnat LfK 236.
 • vn Bo 8. part.
 • unna ater ,
 • unna i gen , återgifva, åter förläna. her swanthe wnthe honum thet (Allbo härad) ighen BSH 5: 128 (1506).
 • unna til , förunna, gifva, öfverlåta, åfstå. twadela aff spisning lot han qwar wäre tridigen vnte han honom til thäre RK 2: 5839. Jfr tilunna. - Jfr afunna.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚢᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back