Unna

Old Swedish Dictionary - unna

Meaning of Old Swedish word "unna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

unna Old Swedish word can mean:

unna
L.
unna
swa mykith giorth som iak lathir mik wel ath nöghia ok honum wnnir ib 140 ( 1486) . NMU 1: 65 ( 1375) . " thet sama teSTament som . . . brönniolff . . . aff enom guthliiom kärlek badhe gaff ok wntt . . . the forscriffno cloSTe " ib l102 (1422). SD NS 3: 67 ( 1415) . " tha laghlySTe jak ok faSTadhe . . . wärdhoghom herra . . . biscop andris . . . ällir hwem han thet vnnar, tw öresland jordh " ib 383 ( 1418) . DN 14: 94 (1473). - förunna, upplåta, tillåta att vara el. bo e el. att bruka, låta få tillträde till. jönis . . . talade til mattis om jordena tha wordo the ther medh wener . . . at mattis garp sade jönis thet är thin rätta byrd vn mik ok minne huSTrv hona swa länge wi lifwm oc sidan lösen idra byrd i gen i ären näST ATb 1: l69 (1462). tha vnte borgameSTara ok lradit joan jönsson sickle (ɔ: Sickla gård, som tillhörde STaden) medh swa skel, at han ther aff skal göre allrettoheth, som gamalt ok forent hauer warit STb 2: 195 ( 1487) . - förunna, tillåta, medgiva. wnn mik thz ath jak är när thik Mecht 81 . " see jak vnnar tik naghan thyma ynnan hulkan tu maa saman sanka . . .J Buddes b 75. jak STen STure . . . gör witterligit at jak haffuer . . . vnt och giffuit och meth thetta mit opne breff vnnar och giffuer thenne breffuisere lase halwordsson . . . friihet och frelssä . . . " SvSkr 1: 35 ( 1482) . wn mik käraSTe gwdh, at jak maghe thik ödhmiwkelika . . . thiäna SkrtUppb 284 . " vn mik at minnas thina beskaSTa dödz ängxlan " SvB 521 (b. av 1500-t.). vn at alt thät i mik är vardhe dröflikit som minne siäl är til smitto ib. unna til lgodha, välvilligt medgiva, gå med på. ty begärade agamenon dag aff priamo j xxx daga oc priamus vnthe thz tiill godha Troj 179 . - vara till freds med, gilla. bidiandes idhra naadh med alla ödmyukt, at j . . . unnen thet til godhe soom giärt äär Scr. rer. sve. II 1: 147 (1431). begerende at wi wille vnnad til godo at kungen matte . . . Reuterdahl KyrkohiST III 2: 545 (1471?). 2) unna, önska (ngn ngt), gärna se (ngt) vederfaras (ngn). ty thet ville hwar släktin faSTelica thet haffwa giffuit cloSTreno och engen theris an, ath wi haffuom aff the andre släktinne VKJ 241 ( 1447) .
unna
3) tycka om, älska. jach seer tik pynas som iak bäST an SvT 103 .

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lsing .
  • an VKJ 241 ( 1447) ; SvT 103 . vn(?) SD NS 3: 62 ( 1415) .
  • wnner ib 67 ( 1415) . wnnir JämtlDispl 140 (1386). vnnar SD NS 3: 383 ( 1418) ; SvSkr 1: 35 ( 1482) . pl. 1 pers. vnnum NMU 1: 65 ( 1375) . 2 pers. unnen Scr. rer. svec. lII 1: 147 (1431). impf. vnt(h)e STb 2: l195 (1487); Troj 179 .
  • vnti SD 8: l46 (1361). wntt NMU 1: 102 ( 1422) . part. pret. vnndt Bjärka-Säby 359 (1384, avskr.) . supin. vnt(h) JämtlDipl 115 ( 1371) , 129 (1376); SvSkr 1: 35 ( 1482) .
  • wnnath JTb 97 ( 1513) .
  • vn ATb 1: 169 (1462); SvB 521 (b. av 1500-t.). ib. wn SkrtUppb 284 .
  • wnn Mecht 81 ),
  • unna i gen , återgiva. - låta återgå till (ngn). kan thet swa wardha, at jac . . . döö vtan barn . . . tha vn.(?) iac minom fadherbrodher . . . then sama erfadhelin i gen SD NS 3: 62 (1415). Jfr i gen unna. - Jfr af-, ater-, pa-, til-unna.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚢᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
Reuterdahl Kyrkohist
H. Reuterdahl, Svenska kyrkans historia. III, 2:528--59.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvSkr
Svenska Skriftprof ... i boktryck återgifna af E. Hildebrand, A. Börtzell och H. Wieselgren. H. 1. 1894.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
SvT
Den Svenska Tideboken. [Utg. av G. E. Klemming] 1854. [Efter gammalt tryck fr. c. 1525].
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back