Utskyld

Old Swedish Dictionary - utskyld

Meaning of Old Swedish word "utskyld" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

utskyld Old Swedish word can mean:

utskyld
L.
utskyld
1) utskyld. " om theris skat oc vt skylder" MB 2: 268. ib 278. han haffuer alder draghit skat eller andra wtskylder medh them aff soken FH 1: 139 (1493). ib 140. " aff allum aarlikum konunglikum wtskulum ok alaghum" SD 4: 408 (1335, nyare afskr.). ib 1: 207, 5: 377 (1344, nyare afskr.). FH 5: 37 (1466). BSH 5: 423 (1510). af then for:da gardh war vtskyld vm aret 1 fat järn oc 1 mark peninga SD NS 1: 278 (1403).
utskyld
2) afkastning, inkomst (af ett gods). hwars arsins wtskyld þes sama godzsin SD 5: 160 (1343). " þa gangon oc wtskyldinna godzsins ater vndir mic ib. - Jfr konungs utskyld. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -sculd SML B 8: 4 i var. pl. nom., ack. -skyldir UplL Kg 11: pr. -skylder FH 1: 139 (1493, gammal afskr.) , 140; MB 2: 268.
  • -skyldher ib 278.
  • -skylde SD 5: 377 (1344, nyare afskr.). -skyller VGL V 1, 2; FH 5: 37 (1466); BSH 5: 423 (1510).
  • -skyldum UplL Kk 2: pr., Kg 10: 1. -skyldom HelsL Kk 2: pr. -skyllum SML B 8: 4. -skyllom WE 1: 207. -skulum ib 4: 408 (1335, nyare afskr.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚢᛏᛋᚴᛦᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back