Vadhelika

Old Swedish Dictionary - vadhelika

Meaning of Old Swedish word "vadhelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vadhelika Old Swedish word can mean:

vadhelika
1) farligt, på ett farligt sätt, med fara. " thu gaar wadhelika (periculose)" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 256. blinde som inganga falla vadhelica ib 2: 155. the iomfrw reedh swa vadhelik STephens. 1849.">Iv 3783. - farligt, i fara. thär war thy ny criSTindomSTundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir, ok STodh miok wadhelica STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 843. " STaar gudz kirkia mykyt vadhelica (periculose)" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 155. " äru thera siäla vadhelica STadda" ib 140. ib 1: 45, 3: 358. thu hafwir. .. thik sielfwan wadhelika vthsat ST 458. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 271. SToria. 1816 ff.">HSH 18: 13 (1494). iak haffuer fore thik opta farith vadhelik Fl 1423.
vadhelika
2) svårt, illa. " han vardh. .. vadelica siwkir jnnan j lifueno" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 830. " STadhen som thu saa wadelika nidherslagan" Su 53. " är al bygningen. thz är fulkomliket lifwerne. krankt wordhet ok wadhelika afskedhis ganget" ib 419.
vadhelika
3) knappt. " thz ma uadhelika (för varla?) wara sant" MB 1: 225.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • vadhelik (i rimsl.) Iv 3783 ; Fl 1423.
  • vadelige HSH 18: 13 (1494).
  • vadhlica Bir 3: 358),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚦᚼᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back