Vädherflagha

Old Swedish Dictionary - vädherflagha

Meaning of Old Swedish word "vädherflagha" (or vædherflagha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vädherflagha (vædherflagha)
vindstöt, väderil, väderhvirfvel. " tha kom gwdz ängil aff himelom och slogh thz hiwla wyrkith meth eno blaasandhe wändher flagho alth i stykke synder (illam molem, vehementi turbinis ictu impactam, tanto impetu concussit)" Lg 3: 146. ib 147. - ss beteckning för ngt obeständigt och förgängligt. hwat är all manzsens ära. .. swa som askaa. .. lös wädherflagha, rinnande wathnens drwpi Lgren. 1875.">LfK 122.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vädherflagha may have also been written as vædherflagha

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚦᚼᚽᚱᚠᛚᛆᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back